Nieuws en initiatieven

Krijg je een burn-out door overwerken?

22 maart 2018

Over het algemeen zijn mensen goed in staat incidenteel meer te werken dan contractueel is vastgesteld. Die ene klus nog op tijd klaren, of extra inzet om een lastig project tot een goed einde te brengen. Maar leidt overwerk ook tot een burn-out?

Gezond overwerk

 

Bij overwerken is het belangrijk de volgende punten in de gaten te houden:

 • Zorg voor herstel: zolang je voldoende herstelt van de inspanning en ervoor zorgt dat de batterij weer opgeladen wordt, is er niks mis met overwerk op z’n tijd.
 • Bewaak of overwerk incidenteel is of neemt het structurele vormen aan? Als dat het geval is, zijn wellicht andere oplossingen nodig.
 • Heeft iemand een keus om over te werken? Hierbij gaat het niet zozeer om iemands rechtspositie, maar meer om de vraag of iemand zich gevoelsmatig gelegitimeerd voelt om het overwerken te weigeren.
 • Zijn er consequenties aan verbonden als iemand niet wil of kan overwerken? Denk niet alleen aan beoordeling maar ook de positie in het team. De cultuur binnen een organisatie speelt een belangrijke rol.
 • Staat er een compensatie tegenover? Krijgt iemand er vrije uren voor terug of staat er geld tegenover.

De ervaren belasting van overwerken is afhankelijk van de persoon en van iemands persoonlijke en werksituatie. Sommigen ervaren het als een verademing om even thuis over te kunnen werken zonder door allerlei collega’s of klanten ‘gestoord’ te worden. Andere mensen gedijen fantastisch bij het werken met een deadline. Ook kan gezamenlijk overwerken bijdragen aan een goede teamspirit.

Kanttekeningen bij overwerk

 

Toch zijn er kanttekeningen die niet uit het oog verloren moeten worden. Overwerken gaat ten koste van iets anders. Dat kan variëren van thuis eten met het gezin, sporten, mantelzorg of gewoon relaxen op de bank. Incidenteel overwerken is  voor de meeste mensen geen probleem, mits ze het gevoel hebben hier zelf een keus in te kunnen maken, zodat ze voldoende ruimte nemen voor herstel.

Bij het maken van deze keus spelen de persoonlijkheidskenmerken van iemand een grote rol. Niet alleen de vraag of mensen zich gelegitimeerd voelen om nee te zeggen maar ook de vraag of ze het kunnen, is van belang. Helaas zie je vaak dat voor mensen die niet goed in staat zijn om te begrenzen of die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en/of perfectionistisch zijn, overwerk een vanzelfsprekendheid is. Medewerkers met deze persoonlijkheidskenmerken lopen een groter risico uiteindelijk een burn-out te ontwikkelen omdat men ‘doorjakkert’ en een te groot ‘hersteltekort’ opbouwt.

Om zowel voor de organisatie als medewerkers een optimaal rendement uit overwerken te halen, moet het dus niet als vanzelfsprekend worden ervaren. Maak een bewuste keuze hierin, of help je medewerkers hierbij.

Krijg je een burn-out van overwerken?

 

Overwerk leidt dus niet direct tot een burn-out zolang de medewerker er niet door uit balans raakt.

Wil je weten hoe wij kunnen helpen om medewerkers in balans te houden, neem dan contact op!

  Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

  Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
  hele land.

  Telefoonnummer

  088 9090 200

  Beter algemeen / vestiging Amsterdam

   

  088 9090 240

  ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

   

  088 9090 255

  Directe verzuimcontrole (spoed)

   

  Email

  Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
  Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

  Ga naar veelgestelde vragen.

  Werkplekonderzoek

  29 januari 2018

  Als u een zittend beroep heeft dan is het van belang dat uw werkhouding zo optimaal mogelijk is. Hiervoor zijn bepaalde “werkplaatsnormen” opgesteld. Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Toch kan werken in een kantooromgeving klachten opleveren aan bijvoorbeeld uw rug, nek, schouders of pols.

   

  Heeft u fysieke klachten door het werken aan een bureau?

  Het is belangrijk dat u een optimale werkhouding heeft, Beter geeft hier over advies. Zo hebben wij een video-instructie gemaakt waarin wordt uitgelegd waar u op moet letten.
  Deze video is op aanvraag te verkrijgen via Beter. Naar contactpagina.

   

  Ik heb de video instructie opgevolgd maar nog steeds klachten.

  Nemen uw klachten niet af na het opvolgen van de video instructie dan kan het zijn dat uw klachten persoonlijker zijn (u bent bijvoorbeeld erg lang of u heeft een fysieke beperking). Een werkplekonderzoek brengt deze klachten aan het licht.

  Hoe vraag ik een werkplekonderzoek aan?

  Als Beter de arbodienst van uw werkgever is dan kan er een werkplekonderzoek worden aangevraagd. U komt eerst op het spreekuur van een bedrijfsarts, dit is een “ open spreekuur” dit houdt in dat Beter uw werkgever niet op de hoogte brengt van uw bezoek. Tijdens dit spreekuur worden uw klachten besproken en wat u reeds ondernomen heeft om dit te verbeteren. Op basis hier van kan de bedrijfsarts opdracht geven voor het uitvoeren van een werkplekonderzoek.

   

  Wie voert het werkplekonderzoek uit ?

  De Arbo-adviseur komt uw werkplek onderzoeken en zal u verschillende vragen stellen.
  Hier wordt een rapport van opgemaakt dat aan u gestuurd wordt.

   

  En hoe gaat het dan verder?

  De aanbevelingen in het rapport van de Arbo-adviseur deelt u zelf met de uw werkgever.
  Het is dan aan uw werkgever of hij de aanbevelingen in het rapport opvolgt.
  Dit kan bijvoorbeeld een aangepast bureau of toetsenbord zijn.

   

  Zijn hier kosten aan verbonden?

  Ja, er zijn kosten aan verbonden voor uw werkgever.
  De kosten van het open spreekuur, het werkplekonderzoek en de aanschaf van eventuele ondersteunende middelen zijn voor rekening van uw werkgever.

   

  Meer weten?

  Neem contact met ons op.

  Weg met de werkstress

  13 februari 2017

  In een artikel van Flow Arbo Portal is de projectleider PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting) bij de inspectie SZW geïnterviewd over de belangrijkste bevindingen en leerpunten van de inspecties bij woningcorporaties. Als werkomstandigheden, zoals de psychische druk en de omgang met anderen, niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan.  In dit interview geeft zij veel concrete adviezen om werkstress aan te pakken. Bent u geïnteresseerd?  Klik hier

  Vormgeven van eigen werkplek?

  29 augustus 2016

  Door het nieuwe werken zijn er flexplekken ontstaan, medewerkers werken thuis of in cubicles. De traditionele kantoorplekken zijn steeds meer onder druk komen staan.

  De huidige kantoortrend is het “activity-based” kantoor. Op basis van je taak of activiteit ga je in een bepaalde omgeving of ruimte zitten. Iedereen kan de werkplek zoeken die op dat moment bij hem past. Een vergaderactiviteit in een vergaderzaal, een informele ontmoeting in het café en een creatieve activiteit in een creatieve ruimte.

  Werkplekken zullen in de toekomst steeds meer gespecialiseerd zijn en aansluiten bij een eigen persoonlijke optimale situatie. Daarbij is het belangrijk om de nabijheid van collega’s niet te onderschatten. Een balans tussen vrijheid en autonomie en discipline en afspraken zijn daarbij essentieel. De traditionele werkplek zal niet geheel verdwijnen, omdat in privacy en rust kunnen werken heel belangrijk is.

  vergadertafel

  Maak werkstress bespreekbaar!

  29 juli 2016

  De inspectie van Sociale  Zaken en Werkgelegenheid heeft een vier jarig plan opgesteld voor werkgevers, waarin het bespreekbaar maken van werkstress een onderdeel is.  Stress op de werkvloer  is namelijk beroepsrisico nummer  1. Er is sprake van een te hoge werkdruk wanneer belasting en belastbaarheid van de werknemer uit balans zijn.  Om de werkstress te meten  en de psychische druk  bespreekbaar te maken kunnen verschillende (meet) instrumenten ingezet worden.  Onze klant ABN AMRO heeft dit,  samen met Beter  dusdanig  voortvarend opgepakt, dat de inspectie haar als positief voorbeeld heeft genoemd in bijgaand artikel.

  Gezond en veilig werk

   

  man met laptop op hoofd

  Dag tegen het Pesten | Blijf er niet mee zitten!

  19 april 2016

  Pesten gebeurt niet alleen op het schoolplein. Ruim een kwart van de werknemers is weleens gepest op de werkvloer. Alleen al afgelopen jaar waren een half miljoen werknemers slachtoffer van pesten door collega’s of leidinggevenden. Dit zorgt niet alleen voor ongewenste en onnodige situaties, maar heeft ook impact op verzuim. Naar schatting jaarlijks zelfs voor vier miljoen extra verzuimdagen, dat is 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers en een aantasting van de waardigheid van vele werknemers.

  Ruim 7 miljoen werknemers kunnen daar samen wat aan doen en streven naar een optimale werkomgeving, waar iedereen met plezier naar zijn werk gaat en uitval en psychische problemen gereduceerd worden. Blijf er niet mee zitten, samen beter.

  Zie ook: http://www.herkenpesten.nl/

  Pak je kans en voorkom RSI

  29 februari 2016

  KANS, Klachten aan Arm, Nek en of Schouder en RSI, Repetitive Strain Injury komen steeds vaker voor in verschillende beroepen zoals bij; kantoor medewerkers, schilders, tandartsen en bestuurders van voertuigen. Klachten kunnen ontstaan door veelal dezelfde handeling uit te voeren of werkzaamheden te verrichten waarbij langdurig dezelfde houding wordt aangenomen.

  Om klachten als KANS/RSI te voorkomen zijn de onderstaande aandachtsgebieden belangrijk.

  • Taakverdeling, zorg voor een voldoende variatie in werkzaamheden en onderbreek je werkzaamheden regelmatig. Sneltoesten en een pauze programma als ctrlWork kunnen je hierbij helpen. Probeer nu kosteloos uit!
  • Werkdruk, probeer de werkdruk te beperken. Spanning en stress verhogen de spierspanning waardoor klachten gemakkelijk kunnen ontstaan. Zorg voor voldoende pauzes en neem je rust.
  • Werkplek, een goed ingestelde werkplek helpt KANS en RSI te voorkomen. Voor instructies bekijk de flyer van Beter, Werkplekinrichting

  Voorkom klachten!

  Werkdrukonderzoek InZicht | Analyse, inzicht & acties

  20 januari 2016

  Een werkdrukonderzoek onderzoekt de werkstress en werkdruk in de breedste zin van het woord. Het gaat in op de beleving van werkdruk en in hoeverre de werkdruk en werkstress ongezond is. Er zijn verschillende oorzaken die de werkdruk kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld de hoeveelheid werk, steun van collega’s, managementstijl, organisatie van werk, kwaliteit van hulpmiddelen en systemen, veranderingen en toekomstperspectief en persoonlijke competenties.

  Ongeveer 1 op de 3 werknemers ervaart werkstress. Een veelvoorkomende klacht die in eerste instantie vaak leidt tot verminderde prestaties en uiteindelijk tot verzuim. Een werkdrukonderzoek kan door middel van interviews en vragenlijsten de werkgerelateerde oorzaken van stress in kaart brengen. Aan de hand van de uitkomsten van een werkdrukonderzoek kunnen er gerichte interventies ingezet worden om de oorzaken van een te hoge werkdruk aan te pakken. De gerichte interventies beïnvloeden de bedrijfsvoering direct en hebben positief effect op het energieniveau, de bevlogenheid en het reduceren van uitval binnen de organisatie.

  Een goed voorbeeld van hoe werkdruk te onderzoeken en aan te pakken is het onderzoek bij het ‘Advies en Service Center – ASC’ van ABN AMRO, waar wij het werkdruk onderzoek uit hebben mogen voeren. Binnen deze afdeling was de werkdruk fors te hoog en heeft het managementteam samen met eigen medewerkers, HR, de arbodienst (Beter) en vertegenwoordigers van de vakbonden een plan van aanpak opgesteld en concrete vervolgacties geformuleerd.

  Meer informatie over ons eigen ontwikkelde werkdrukonderzoek InZicht? Neem contact op via ons contactformulier.

  De balans tussen de mogelijkheden en onmogelijkheden van stress

  16 november 2015

  Deze week is het de week van de werkstress. Graag willen wij als arbodienst hierbij stilstaan. Ongeveer 1/3 van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Zelfs 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Hoe houd je als werknemer de balans tussen de mogelijkheden en onmogelijkheden van stress?

  We leven in een contant en heel snel veranderende maatschappij, een 24-uurs economie, waarin grenzen vervagen en concurrentie toeneemt. Snelheid, efficiëntie en effectiviteit zijn belangrijke pijlers voor het succesvol functioneren van een organisatie en werkomgevingen worden vaak gekenmerkt door hectiek, hoge (werk)druk en een veelheid aan taken. Voor organisaties een grote uitdaging om de werkomgeving zo efficiënt mogelijk in te richten en een omgeving te creëren waarin iedereen betrokken, bevlogen en gemotiveerd aan het werk is. Wat is jouw ideale stressniveau? Wat drijft jou om topprestaties te leveren? En wat brengt jou eventueel uit balans? Belangrijke vragen om succesvol te kunnen blijven functioneren in een veeleisende omgeving, waarin je jezelf hoge eisen stelt en je in onmogelijke bochten wringt daaraan te voldoen.

  Stress is relatief en wordt door iedereen anders ervaren. Het gaat vaak niet om de gebeurtenis op zich, maar om de manier waarop jij er tegen aan kijkt. Stress komt voort uit een spanningsveld tussen de eisen die je jezelf stelt en de mogelijkheden om daaraan te voldoen en ontstaat wanneer de balans tussen belasting (zoals prestatiedruk, werk-privé balans en werkcultuur) en de belastbaarheid (weerbaarheid, fitheid, coping en privé situaties) een langere periode uit evenwicht is.
  Vaak zien we alleen de nadelen van stress. Dat is zonde. De manier waarop je over stress nadenkt, beïnvloedt je reactie erop. Een gezond stressniveau helpt om prioriteiten te stellen, te focussen en het sterkt je geheugen. Dit komt doordat een verhoogd stressniveau cortisol en noradrenaline aanmaakt, waardoor je lichaam voorbereid wordt te focussen.

  Van belang is stress te herkennen en de individuele belastbaarheid te vergroten (weerbaarheid, fitheid en sociale steun) in plaats van stress te vermijden. Manage jezelf en niet je agenda! Stel prioriteiten en vraag om hulp voordat het stressniveau je prestatieniveau beïnvloedt. Creëer inzicht in je eigen belastbaarheid en weet wat je drijft om topprestaties te leveren. Zo ontwikkel je een optimale balans tussen de belasting en je belastbaarheid en ben je in staat topprestaties te leveren op je werk, maar ook privé!

  Subsidiemogelijkheid 'Duurzame Inzetbaarheid'

  09 oktober 2015

  Met het stijgen van de pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is ‘Duurzame Inzetbaarheid’ een belangrijk thema voor elke organisatie. Nu én in de toekomst. Wilt u werken aan de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers en gebruikmaken van de nieuwe ESF-subsidieregeling? Kom dan nu  in actie en maak gebruik van deze regeling van het ministerie van SZW (registreren voor 19 oktober/aanvraag indienen voor 13 november).

  ESF-subsidieregeling

  De overheid biedt werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers gemotiveerd, gezond en langer aan het werk te houden. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken maakt hier 22 miljoen euro voor vrij. Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 10.000. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van het  agentschap SZW .

  Waar kunt u subsidie voor aanvragen? 

  U kunt een aanvraag voor subsidie indienen voor projecten, die gebaseerd zijn op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek Duurzame Inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne- en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement 

  De subsidieaanvraag moet aan een aantal eisen voldoen, zoals het aantal werknemers in de organisatie, de duur van het project en referenties van de gekozen adviseur. Alle informatie, eisen en randvoorwaarden staan beschreven in de ‘toelichting duurzame inzetbaarheid (ESF 2014-2020). Lees deze goed om u aanvraag succesvol in te dienen en in 2016 aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie.

  Mocht u vragen hebben over de invulling van een project of de mogelijke in te zetten interventies, wij denken graag met u mee. Beter duurzaam.

   

   

  Oudere berichten