Maak werkstress bespreekbaar!

De inspectie van Sociale  Zaken en Werkgelegenheid heeft een vier jarig plan opgesteld voor werkgevers, waarin het bespreekbaar maken van werkstress een onderdeel is.  Stress op de werkvloer  is namelijk beroepsrisico nummer  1. Er is sprake van een te hoge werkdruk wanneer belasting en belastbaarheid van de werknemer uit balans zijn.  Om de werkstress te meten  en de psychische druk  bespreekbaar te maken kunnen verschillende (meet) instrumenten ingezet worden.  Onze klant ABN AMRO heeft dit,  samen met Beter  dusdanig  voortvarend opgepakt, dat de inspectie haar als positief voorbeeld heeft genoemd in bijgaand artikel.

Gezond en veilig werk

 

man met laptop op hoofd