Nieuws en initiatieven

Veilig aan de slag

06 oktober 2015

Deze week willen we als arbodienst speciale aandacht besteden aan de veiligheid op het werk. Iedereen wil graag in een veilige omgeving werken. Bij veiligheid kun je denken aan agressie op het werk, maar ook aan een goede, verstelbare bureaustoel en risico’s van omgevingsfactoren zoals geluid en licht. Veiligheid is breed interpreteerbaar. Als arbodienst richten we ons op een gezonde en veilige werkomgeving. Ook in het kader van de Arbowetgeving.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Medewerkers die werken in een veilige werkomgeving en voldoende weerbaar zijn, verzuimen minder. Mocht u als werkgever inzicht willen krijgen in de risico’s die uw medewerkers lopen dan kan een RI&E uitkomst bieden. Een werkplek op maat, kan eenvoudig gecreëerd worden door medewerkers goed te informeren. Dit kan door bijvoorbeeld een instructiefilm waarin duidelijk uitgelegd wordt waar een werkplek aan moet voldoen en hoe deze passend ingesteld kan worden. De weerbaarheid van medewerkers kan verhoogd worden door ze te trainen en inzicht te geven in de risico’s en het effectief handelen in een niet alledaagse situatie van agressie, overval, discriminatie of ander ongewenst gedrag.

Met z’n allen met plezier aan het werk! Als werkgever heeft u vele mogelijkheden om een veilige en gezonde werksituatie voor al uw medewerkers te faciliteren. Wilt u meer weten of wilt u graag dat wij meedenken in een advies op  maat? Neem dan vrijblijvend contact  op. Samen beter!

 

 

Duurzame inzetbaarheid: Doorwerken & gezondheid

29 april 2015

Arbeidsparticipatie is voor velen een belangrijke waarde. De arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen veranderen. Werknemers zullen tot op hogere leeftijd doorwerken, de trend neigt naar flexibilisering, de werkdruk wordt (over het algemeen) hoger en er is geringere ondersteuning. Duurzame inzetbaarheid wordt een steeds belangrijker aspect binnen organisaties. Vanuit zowel gezondheidsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit.

Een duurzamere inzetbaarheid van medewerkers zou aangepakt moeten worden vanuit levensloopperspectief. Vroegtijdig investeren in preventie en het bewustzijn verhogen van de gezondheidsrisico’s,  is van groot belang om tijdig te anticiperen, werk aan te kunnen passen en iedereen gezond te laten participeren.

Vanuit de Raad voor Volksgezondheid & zorg wordt dan ook aanbevolen:

  • Duurzame inzetbaarheid expliciet onderdeel te maken van de HR-cyclus en terug te laten komen in de dialoog tussen werkgever en werknemer. Instrumenten als een gezondheidsonderzoek (PMO), RI&E en bijvoorbeeld de balansmeter (wetenschappelijk bewezen verzuimvoorspeller) zijn van belang passende interventies in te zetten.
  • Zorgverleners moeten meer aandacht hebben voor de participatie van mensen. Veelal wordt het meegenomen in de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden, maar de daadwerkelijke implementatie blijft achter. Tevens zouden zorgverleners van arbeidsgerelateerde en reguliere zorg beter moeten samenwerken om mensen niet onnodig uit het arbeidsproces te onttrekken.
  • Vanuit gezondheidsoogpunt zijn er een aantal effectieve interventies om doorwerken te stimuleren, deze zijn vaak echter niet op oudere werknemers gericht. Daarnaast is er weinig zicht op de kosteneffectiviteit van de verschillende interventies. Dit inzicht is van belang om duurzame inzetbaarheid (van alle werknemers) aan te pakken.

>Voor meer informatie of het volledige artikel: http://www.rvz.net/publicaties/bekijk/doorwerken-en-gezondheid

Nieuwere berichten