Beter organiseren: van veranderen naar verbeteren

Een organisatie is altijd in beweging. Grote veranderingen, zoals reorganisaties, vragen om goede begeleiding. Vooraf, om voldoende draagvlak te creëren, tijdens bij het aanpakken van knelpunten en ook achteraf, wanneer u te maken krijgt met weerstand of verzuim. Beter geeft verandermanagement-advies op maat, biedt medewerkers workshops op het gebied van transitie en kan ook teams coachen naar betere prestaties en meer plezier in het werk.

Beter biedt diensten op maat voor organisaties in verandering.


| Hoe creëert u draagvlak voor succesvolle verandering?

Beter in beweging: verandermanagement

Of het nu gaat om een reorganisatie, om het optimaliseren van werkprocessen of om een nieuwe bedrijfscultuur: veranderingen in uw organisatie hebben effect op de inzetbaarheid van uw medewerkers. De Beter consultants werken graag met u samen om voldoende draagvlak te creëren, om uw medewerkers te motiveren en om het veranderingstraject succesvol te laten verlopen. Lees verder

Dit doen zij door middel van deskundig advies en waar nodig met een plan van aanpak dat knelpunten voorkomt en dat oplossingen biedt op korte en op lange termijn. Zo creëren u snel een diagnose van uw organisatie, krijgt u inzicht in de verbeterpunten van zowel managers als medewerkers en krijgt u advies over hoe deze verbeteringen te realiseren.

Hoe begeleidt u uw medewerkers bij een werkomgeving die verandert?

De wereld om ons heen verandert snel. Dat geldt ook voor onze werkomgeving: fusies, reorganisaties en bedrijfssluitingen zijn aan de orde van de dag. Om u en uw medewerkers hierin te begeleiden, biedt Beter workshops op het gebied van veranderingsprocessen.

Dit is altijd maatwerk en gericht op de medewerker in transitie en op de leidinggevende in zijn dubbelrol. Deze laatste is immers zelf in transitie, maar ook verantwoordelijk voor de afdeling die verandert. Deelnemers aan deze workshops krijgen meer inzicht in het veranderingsproces en in het eigen vermogen om deze veranderingen aan te kunnen.

| Hoe brengt u arbeidsomstandigheden helder in beeld?

RI&E: onderzoek en advies arbeidsrisico's

In iedere werkomgeving is sprake van bedrijfsrisico's. Met een Beter Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden alle arbeidsomstandighedenrisico's structureel onderzocht, verwoord in een helder rapport en wordt een advies op maat gegeven. Hiermee kunt u een Plan van Aanpak opstellen waarmee u niet alleen voldoet aan de arbo wetgeving, maar waarmee u ook de gezondheidsrisico's minimaliseert.

| Hoe creëren u een team met meerwaarde voor uw organisatie?

Samen sterker met Beter teamcoaching

Met teamcoaching van Beter groeit zowel het oplossend vermogen als het lerend vermogen van uw team. Met deze coaching kijken we naar elkaars individuele kwaliteiten en laten we zien hoe je deze beter productief kunt maken voor het team als geheel. Gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke doelen leiden niet alleen tot betere werkprestaties, maar ook tot meer plezier in het werk.

| Hoe voorkomt u te hoge werkdruk?

Gezonde werkdruk, beter werkklimaat

Een gezonde werkdruk draagt bij aan goede werkprestaties, een te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress. Ongeveer een derde van het verzuim is gerelateerd aan deze 'psychosociale arbeidsbelasting' (PSA). Om uw organisatie vitaal te houden is het belangrijk om de oorzaken van te hoge werkdruk te onderzoeken en aan te pakken. Zo helpt u uw medewerkers gezond en effectief te blijven, voorkomt u verzuim, en creëert u een beter werkklimaat.

Lees verder

Beter biedt u hiervoor meerdere methodes, waaronder ons eigen meetinstrument InZicht. Dit medewerkersonderzoek brengt precies in beeld

Doordat uw medewerkers hierin actief meedenken, creëert het onderzoek draagvlak om deze acties ook in de praktijk te brengen. Beter biedt u naast InZicht ook andere instrumenten voor werkdrukmeting en om PSA bespreekbaar te maken. Neem voor meer informatie contact op met ons servicecenter.