Alle arbeidsrisico’s onder controle, dat is Beter!

Alle arbeidsrisico’s onder controle, dat is Beter!

Jouw organisatie wil het beste voor je werknemers en uitval voorkomen. Want je weet dat een gezonde en veilige werkomgeving voor meer productiviteit en werkplezier zorgt.

Als bedrijf met personeel ben je verplicht om te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van jouw werknemers. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. Als je daar niet in thuis bent, kan het een lastige puzzel zijn.

Beter helpt jouw organisatie met een volwaardige Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Onze RI&E wordt al jaren met een 8 beoordeeld door onze klanten.

Een gezonde werkomgeving zorgt voor hogere productiviteit en werkplezier. En daardoor voor een organisatie die steeds Beter wordt

Alle risico’s inventariseren

In een RI&E kijken we naar:

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) risico’s.
Gebouwgebonden risico’s.

Bij PSA risico’s kun je denken aan werkdruk, agressie, geweld en ongewenste omgangsvormen. Aandacht hiervoor is belangrijk, omdat je er uitval mee kan voorkomen. Met deze brede aanpak, toegespitst op jouw organisatie kan je alle risico’s minimaliseren, wat zorgt voor een gezonde werkomgeving op alle gebieden. En je voldoet aan je wettelijke verplichting.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Beter .

Hoofdvestiging
Paalbergweg 2-4
1105 AG Amsterdam
088 9090 200
info@beter.com
Officiëel gecertificeerd
SBCA_logo
NEN7510_LRQA_logo-white
Copyright © 2024 Beter
Officiëel gecertificeerd
Copyright © 2024 Beter