Nieuws en initiatieven

Nieuwe mededeling inzake de Coronapandemie

13 augustus 2020

Beste relatie van Beter,

Vanaf medio maart hebben wij onze dienstverlening volledig aangepast aan geldende Corona richtlijnen. Uiteraard blijven we dit de komende periode op de voet volgen en zullen we als het nodig is aanvullende maatregelen nemen.

Als de situatie het vereist, is het sinds kort weer mogelijk om fysiek spreekuur of andere afspraken te plannen, bijvoorbeeld bij bedrijfsarts, company counseler en de arbeidsdeskundige. Veel afspraken zullen nog telefonisch en via videobellen plaatsvinden.

Ook zijn we op een aantal locaties weer opgestart met de preventieve gezondheidsonderzoeken en de COVID-19 antistoffentest.

Over andere dienstverlening zoals trainingen, werkplekonderzoeken, RI&E stemmen we graag met u af over een passende invulling.

En natuurlijk kunt u met vragen altijd terecht bij uw vaste contactpersoon of kunt u contact opnemen met ons via info@beter.com / 0889090200.

Met vriendelijke groet,

Rudy van Leusden
Algemeen Directeur Beter

Mededeling inzake de Coronapandemie

16 maart 2020

Beste relatie van Beter,

Uiteraard heeft ook Beter zijn dienstverlening aangepast i.v.m. de Coronapandemie:

• Vanaf woensdag 11 maart zijn alle afspraken en spreekuren van alle medewerkers van Beter met klanten en hun medewerkers uitsluitend telefonisch.

• Bovenstaande betekent o.a. dat bedrijfsartsen en company counselors hun spreekuren uitsluitend telefonisch zullen voeren.

• Ook de accountmanagers, arbeidsdeskundigen en consultants van Beter hebben vanaf 11 maart slechts telefonisch contact met onze klanten en hun medewerkers.

• Geplande trainingen en workshops die door Beter verzorgd zouden worden, worden tot nader bericht opgeschort.

• Eventuele gezondheidsonderzoeken vinden vanaf 11 maart niet meer plaats, maar zullen opnieuw worden ingepland zodra de situatie dit weer toelaat.

Wanneer u vragen heeft over de maatregelen kunt u hiervoor terecht bij uw accountmanager van Beter, maar u kunt ook bellen met ons algemene nummer 088- 90 90 200.

Met vriendelijke groet,

Rudy van Leusden
Algemeen Directeur Beter

Krijg je een burn-out door overwerken?

22 maart 2018

Over het algemeen zijn mensen goed in staat incidenteel meer te werken dan contractueel is vastgesteld. Die ene klus nog op tijd klaren, of extra inzet om een lastig project tot een goed einde te brengen. Maar leidt overwerk ook tot een burn-out?

Gezond overwerk

 

Bij overwerken is het belangrijk de volgende punten in de gaten te houden:

 • Zorg voor herstel: zolang je voldoende herstelt van de inspanning en ervoor zorgt dat de batterij weer opgeladen wordt, is er niks mis met overwerk op z’n tijd.
 • Bewaak of overwerk incidenteel is of neemt het structurele vormen aan? Als dat het geval is, zijn wellicht andere oplossingen nodig.
 • Heeft iemand een keus om over te werken? Hierbij gaat het niet zozeer om iemands rechtspositie, maar meer om de vraag of iemand zich gevoelsmatig gelegitimeerd voelt om het overwerken te weigeren.
 • Zijn er consequenties aan verbonden als iemand niet wil of kan overwerken? Denk niet alleen aan beoordeling maar ook de positie in het team. De cultuur binnen een organisatie speelt een belangrijke rol.
 • Staat er een compensatie tegenover? Krijgt iemand er vrije uren voor terug of staat er geld tegenover.

De ervaren belasting van overwerken is afhankelijk van de persoon en van iemands persoonlijke en werksituatie. Sommigen ervaren het als een verademing om even thuis over te kunnen werken zonder door allerlei collega’s of klanten ‘gestoord’ te worden. Andere mensen gedijen fantastisch bij het werken met een deadline. Ook kan gezamenlijk overwerken bijdragen aan een goede teamspirit.

Kanttekeningen bij overwerk

 

Toch zijn er kanttekeningen die niet uit het oog verloren moeten worden. Overwerken gaat ten koste van iets anders. Dat kan variëren van thuis eten met het gezin, sporten, mantelzorg of gewoon relaxen op de bank. Incidenteel overwerken is  voor de meeste mensen geen probleem, mits ze het gevoel hebben hier zelf een keus in te kunnen maken, zodat ze voldoende ruimte nemen voor herstel.

Bij het maken van deze keus spelen de persoonlijkheidskenmerken van iemand een grote rol. Niet alleen de vraag of mensen zich gelegitimeerd voelen om nee te zeggen maar ook de vraag of ze het kunnen, is van belang. Helaas zie je vaak dat voor mensen die niet goed in staat zijn om te begrenzen of die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en/of perfectionistisch zijn, overwerk een vanzelfsprekendheid is. Medewerkers met deze persoonlijkheidskenmerken lopen een groter risico uiteindelijk een burn-out te ontwikkelen omdat men ‘doorjakkert’ en een te groot ‘hersteltekort’ opbouwt.

Om zowel voor de organisatie als medewerkers een optimaal rendement uit overwerken te halen, moet het dus niet als vanzelfsprekend worden ervaren. Maak een bewuste keuze hierin, of help je medewerkers hierbij.

Krijg je een burn-out van overwerken?

 

Overwerk leidt dus niet direct tot een burn-out zolang de medewerker er niet door uit balans raakt.

Wil je weten hoe wij kunnen helpen om medewerkers in balans te houden, neem dan contact op!

  Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

  Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
  hele land.

  Telefoonnummer

  088 9090 200

  Beter algemeen / vestiging Amsterdam

   

  088 9090 240

  ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

   

  088 9090 255

  Directe verzuimcontrole (spoed)

   

  Email

  Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
  Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

  Ga naar veelgestelde vragen.

  Hoe company counseling verzuim kan voorkomen

  “Iedereen komt in het leven obstakels tegen, sommige zijn fysiek of hebben betrekking op iemands  persoonlijkheidskenmerken. Andere bevinden zich in de privésfeer of zijn arbeid gerelateerd. Vaak is er echter sprake van een combinatie, wat maakt dat mensen ontregeld raken” aldus Marieke Peek, company counselor (bedrijfsmaatschappelijk werk) bij Beter. “Het is dus niet de vraag of je persoonlijke dilemma’s tegen zal komen maar hoe je hier mee dealt. Het hoeft namelijk niet direct te betekenen dat je niet kan werken, integendeel; wanneer door omstandigheden in het leven twijfel, onzekerheid en/of spanning is ontstaan kan werk juist structuur en houvast bieden. Wellicht ben je dan tijdelijk niet de topper van de afdeling, maar kan wel de basis gelegd worden om dat op een later moment weer te zijn”.

  Company counseling bij Beter

   
  Op dit moment is 63% van de mensen die een counseling traject bij Beter volgen ondanks tegenslagen in de mogelijkheid om aan het werk te blijven. Een company counselor helpt om enerzijds zicht te krijgen op persoonlijke eigenschappen die er voor zorgen dat je je op een positieve manier ontwikkelt. Anderzijds om helpen te ontrafelen welke eigenschappen effectief gedrag in de weg staan of leiden tot zorgen of onzekerheid.

  Tijdens een counseling traject ontdek je gedragspatronen en leer je belemmeringen zien die minder effectief gedrag in stand houden. In deze psychosociale ondersteuning vormt de dagelijkse praktijk het uitgangspunt van de begeleiding. De aanpak is altijd resultaatgericht en globaal opgebouwd uit vier fases. In eerste instantie is het van belang dat mensen geconfronteerd worden met de wijze waarop ze  met bepaalde zaken omgaan.  Als de bewustwording van persoonlijke ingewikkeldheden is ontstaan kan hier specifiek op worden ingegaan. Hierna ontstaat de fase van reflectie gevolgd door verankering om ook op termijn terugval te kunnen signaleren en disbalans te voorkomen.

  Door een duidelijk onderscheid te maken op welk niveau de obstakels plaatsvinden kan er gericht gewerkt worden aan een hernieuwde balans. Deze hernieuwde balans zorgt er vaak voor dat mensen zich in staat voelen om op alle fronten goed te kunnen functioneren.

  Neem contact met ons op!

   
  Wil je meer weten over de counseling trajecten die wij aanbieden, neem dan contact met ons op!

   Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

   Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
   hele land.

   Telefoonnummer

   088 9090 200

   Beter algemeen / vestiging Amsterdam

    

   088 9090 240

   ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

    

   088 9090 255

   Directe verzuimcontrole (spoed)

    

   Email

   Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
   Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

   Ga naar veelgestelde vragen.

    

   Interview met Rudy van Leusden over preventieprogramma's en DNA onderzoek

   13 februari 2018

   Rudy van Leusden (algemeen directeur Beter) is door het Zilveren Kruis geïnterviewd over onze preventieprogramma’s zoals het moedervlekkenspreekuur. Zilveren Kruis ontdekte na een gebruiksanalyse iets opvallends in de afname van zorg bij ABN AMRO medewerkers; dermatologie werd meer dan gemiddeld afgenomen. Uiteraard wilde Rudy dit gelijk aanpakken en was het moedervlekkenspreekuur al gauw geboren.  ‘We schrokken een beetje van het succes. De wachtkamer zat overvol.’

   Gezondheidsonderzoek van Beter

   29 januari 2018

   Op Nieuwjaarsdag gaan veel mensen aan de slag met goede voornemens, die meestal met de een gezonde leefstijl te maken hebben. Wilt u uw medewerkers steunen in hun voornemens en hen op weg helpen naar een gezondere leefwijze? Maak dan gebruik van onze gezondheidsonderzoeken.

   Meten is weten

   Uw medewerkers zijn belangrijk voor uw organisatie en dus ook hun gezondheid. Beter biedt gezondheidsonderzoeken aan waarbij de medewerker via een medisch bewezen methode te weten komt hoe zijn/haar gezondheid er voor staat. Waar verbetering haalbaar is kan uw medewerker deelnemen aan een coachingstraject. De ervaren en gecertificeerde professionals van Beter staan de deelnemer aan het traject met raad en daad bij op hun weg naar een meer gezonde en vitaler manier van leven.

   Meer weten? Bekijk meer informatie over onze gezondheidsonderzoeken of neem direct contact op!

   Vertrouwenspersoon van Beter

   Ongewenst gedrag op de werkvloer; het komt vaker voor dan we denken. Meer dan 1,2 miljoen mensen blijken er jaarlijks mee te maken te hebben. Dat betekent dat 1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd.

   Vertrouwenspersoon

   Wat kunt u  als werkgever hier tegen doen en hoe zorgt u dat het slachtoffer met zijn/haar verhaal terecht kan bij iemand die kan helpen? In zo’n geval kan een vertrouwenspersoon worden ingezet. Bij Beter zijn dit onze company counselors (bedrijfsmaatschappelijk werk). Bij hen kan een medewerk(st)er in alle anonimiteit zijn of haar verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon  weet de juiste kanalen te bewandelen en kan doorverwijzen. Ook kunnen de vertrouwenspersonen adviseren hoe de kans op ongewenst gedrag binnen uw bedrijf zo klein mogelijk te houden.

   Meer weten? Neem contact met ons op.

   Gebruik persoonsgegevens 2018 door arbodienst en werkgever

   Vanaf 1 januari 2018 moeten persoonsgegevens worden aangeleverd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze nieuwe privacy richtlijnen hebben directe consequenties voor de uitwisseling van werknemer- en verzuimgegevens tussen Beter en haar klanten.

    

   Veiligheid voorop

   Om te waarborgen dat de gegevensuitwisseling op een correcte manier plaatsvindt, is de Nationale Verzuim Standaard 2017 (NVS2017) ontwikkeld, samen met de arbodiensten en de leveranciers van personeelsinformatie- en verzuimsystemen. Deze standaard voldoet volledig aan de nieuwe richtlijnen van de AP.

    

   Aanleveren van gegevens

   Wanneer u de verzuimmeldingen van uw zieke werknemers aanlevert vanuit een personeelsinformatie– of verzuimsysteem is het goed om te weten dat Beter nauw samenwerkt met de meeste leveranciers van deze systemen om de huidige koppeling om te zetten naar NVS 2017.

   Er zijn drie mogelijkheden om de correcte verzuimgegevens met Beter uit te wisselen, namelijk:

   • U muteert de gegevens zelf in ons systeem
   • U levert een XML-bestand aan dat aan de nieuwe SIVI 2017 standaard voldoet (mocht u nog geen gebruik maken van  XML-bestanden volgens de SIVI 2017-standaard kunnen hier afspraken over gemaakt worden).
   • U autoriseert Beter om de gegevens uit uw eigen personeelsinformatiesysteem te halen. Uiteraard betreft het hier slechts de gegevens die Beter volgens de nieuwe richtlijnen van AP mag verwerken.

    

   Wanneer u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met onze ICT helpdesk. Uiteraard kunt u met uw vragen ook bij uw contactpersoon van Beter terecht.

    

   Bronnen

   Werkplekonderzoek

   Als u een zittend beroep heeft dan is het van belang dat uw werkhouding zo optimaal mogelijk is. Hiervoor zijn bepaalde “werkplaatsnormen” opgesteld. Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Toch kan werken in een kantooromgeving klachten opleveren aan bijvoorbeeld uw rug, nek, schouders of pols.

    

   Heeft u fysieke klachten door het werken aan een bureau?

   Het is belangrijk dat u een optimale werkhouding heeft, Beter geeft hier over advies. Zo hebben wij een video-instructie gemaakt waarin wordt uitgelegd waar u op moet letten.
   Deze video is op aanvraag te verkrijgen via Beter. Naar contactpagina.

    

   Ik heb de video instructie opgevolgd maar nog steeds klachten.

   Nemen uw klachten niet af na het opvolgen van de video instructie dan kan het zijn dat uw klachten persoonlijker zijn (u bent bijvoorbeeld erg lang of u heeft een fysieke beperking). Een werkplekonderzoek brengt deze klachten aan het licht.

   Hoe vraag ik een werkplekonderzoek aan?

   Als Beter de arbodienst van uw werkgever is dan kan er een werkplekonderzoek worden aangevraagd. U komt eerst op het spreekuur van een bedrijfsarts, dit is een “ open spreekuur” dit houdt in dat Beter uw werkgever niet op de hoogte brengt van uw bezoek. Tijdens dit spreekuur worden uw klachten besproken en wat u reeds ondernomen heeft om dit te verbeteren. Op basis hier van kan de bedrijfsarts opdracht geven voor het uitvoeren van een werkplekonderzoek.

    

   Wie voert het werkplekonderzoek uit ?

   De Arbo-adviseur komt uw werkplek onderzoeken en zal u verschillende vragen stellen.
   Hier wordt een rapport van opgemaakt dat aan u gestuurd wordt.

    

   En hoe gaat het dan verder?

   De aanbevelingen in het rapport van de Arbo-adviseur deelt u zelf met de uw werkgever.
   Het is dan aan uw werkgever of hij de aanbevelingen in het rapport opvolgt.
   Dit kan bijvoorbeeld een aangepast bureau of toetsenbord zijn.

    

   Zijn hier kosten aan verbonden?

   Ja, er zijn kosten aan verbonden voor uw werkgever.
   De kosten van het open spreekuur, het werkplekonderzoek en de aanschaf van eventuele ondersteunende middelen zijn voor rekening van uw werkgever.

    

   Meer weten?

   Neem contact met ons op.

   De Second Opinion en het Deskundigen Oordeel; wat is het verschil?

   30 augustus 2017

   We zien deze vraag met regelmaat voorbij komen tijdens verzuimtrajecten. Speciaal voor een Second Opinion kan Beter een beroep doen op externe bedrijfsartsen om een onafhankelijke diagnose stellen. Maar wat is nou het verschil?

   De Second Opinion

   De werknemer wil meer informatie van- of twijfelt aan het advies van de huidige bedrijfsarts. In dat geval kan hij bij een andere bedrijfsarts een Second Opinion aanvragen. Dit verzoek moet altijd gehonoreerd worden, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De werkgever betaalt dit extra consult bij een bedrijfsarts.

   Het Deskundigenoordeel

   De werknemer of de werkgever kan het deskundigenoordeel aanvragen. Het UWV geeft een oordeel over de volgende situaties:

   • Kan de werknemer volledig het eigen werk doen?
   • Heeft de werknemer genoeg gedaan aan de re-integratie?
   • Is het aangepast eigen of ander werk dat de medewerker moet doen passend?
   • Heeft de werkgever genoeg gedaan voor de re-integratie?
   • Kan het ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als het werk wordt aangepast? Of door de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

   Het UWV kijkt naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt daarop, zij geeft geen advies over hoe het verder moet. Hier vindt u meer informatie over het deskundigen oordeel.

   Klik hier om meer nieuws te lezen.

    

   Second Opinion aanvragen

   Bent u opzoek naar meer informatie over een Second Opinion vraag dan meer informatie aan via onderstaand contact formulier.

    Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

    Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
    hele land.

    Telefoonnummer

    088 9090 200

    Beter algemeen / vestiging Amsterdam

     

    088 9090 240

    ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

     

    088 9090 255

    Directe verzuimcontrole (spoed)

     

    Email

    Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
    Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

    Ga naar veelgestelde vragen.

    Oudere berichten