Beter worden met Beter: jouw partner in verzuim en re-integratie.
Beter worden met Beter: jouw partner in verzuim en re-integratie.
Beter worden met Beter:
jouw partner in verzuim en re-integratie.

Wij helpen je graag om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Beter kijkt verder dan alleen beter worden. Jouw gezondheid is onze missie.

Daarom focussen wij op gezondheidswinst voor je medewerker en jouw bedrijf. Ook als je medewerker zich al heeft ziekgemeld, is Beter jouw deskundige partner op weg naar een snelle en succesvolle re-integratie.

De bedrijfsarts van Beter ondersteunt en adviseert je bij de verzuimbegeleiding:

Kent de steeds veranderende wet- en regelgeving, waaronder de Wet verbetering Poortwachter

Is gespecialiseerd in contacten met het UWV

Is ervaren in coaching van leidinggevenden

Zo kan je re-integratie-kansen optimaal benutten, help je jouw medewerker bij een succesvolle terugkeer na uitval en voldoe je aan de verplichtingen van de arbo wetgeving.

Wil je arbozorg zonder zorgen?

Beter heeft de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vertaald in een allround arbo aanbod. Hiermee kunnen we je ondersteunen tijdens het hele traject.

Op verschillende momenten tijdens het ziekteverzuim kan de arbeidsdeskundige je adviseren bij de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter. En ondersteunen bij het opstellen van een (evaluatie) Plan van Aanpak, het bijhouden van een re-integratiedossier, het onderhouden van de contacten met het UWV en ondersteuning bij de aanvraag van een WIA-uitkering.

Ook als het traject langer dan een jaar duurt, helpt Beter jou en je medewerker verder. De arbeidsdeskundige onderzoekt de re-integratie mogelijkheden en geeft een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid van je medewerker.

Dit onderzoek geeft je inzicht in de mogelijkheden van terugkeer in de huidige functie of een andere functie binnen (= 1e spoor) of buiten je organisatie (= 2e spoor). Ook voor loonwaarde onderzoek, onderzoek passend werk, subsidiemogelijkheden en voorlichting sociale zekerheid, kun je terecht bij onze arbeidsdeskundige.

Arbo zonder zorgen dus, met ons arbo aanbod.

Hoe vertaal je wetgeving in effectief beleid?

Voor de Wet verbetering Poortwachter ben je samen met je werknemer verantwoordelijk voor het re-integratietraject. Van jou als werkgever wordt verwacht dat je geen re-integratiekans onbenut laat. Als het UWV vindt dat je je onvoldoende hebt ingespannen voor de re-integratie bij een WIA-aanvraag, legt het UWV je een loonsanctie op. Dan moet je het loon tot maximaal een jaar langer doorbetalen aan je werknemer. Deze last wil je natuurlijk liever voorkomen. Daarom ondersteunt en adviseert een casemanager van Beter je bij de verzuimbegeleiding. De inzet van de casemanager is afhankelijk van jouw organisatieverzuimmodel en wensen als werkgever. De casemanager heeft kennis van de wet- en regelgeving van arbeidsongeschiktheid, heeft contacten met het UWV en coacht de leidinggevende. Wil je meer weten, neem dan contact op met Beter.

Arbozorg zonder zorgen.

Arbozorg zonder zorgen.

Image link

Hoe voorkom je verzuim?

Een verzuimdag kost gemiddeld 400 euro per dag volgens TNO. Daarnaast betaal je het loon (gedeeltelijk) door en moet je tijdelijk vervanging regelen, met waarschijnlijk omzet- en of productieverlies. Dat wil je natuurlijk liever voorkomen en ervoor zorgen dat je medewerker op tijd de juiste hulp krijgt. Daar helpen we je graag bij.

Met de Beter Balansmeter brengen we medewerkers in kaart met een verhoogd risico op langdurig verzuim, zoals burn-out. En coachen en begeleiden we ze.

Onze Balansmeter is een unieke en wetenschappelijk bewezen voorspeller van verzuim. Hiermee krijg je aantoonbaar:

Minder verzuim

Korter verzuim

Meer tevreden en beter functionerende medewerkers

Naast de coaching kunnen wij medewerkers ook doorverwijzen naar de juiste zorg of instantie.

Met het Eigen Regie Model (ERM) neem je als organisatie zelf het voortouw in de verzuimpreventie en -begeleiding van jouw medewerkers.

Als leidinggevende ken je ze als geen ander, weet je wat er speelt en zie je als eerste gedragsveranderingen. Zo kun je proactief handelen en zelf verzuim voorkomen. In de praktijk blijkt dat het uitvoeren van het ERM nog niet zo is makkelijk voor bedrijven. Niet elke leidinggevende heeft hier voldoende tijd voor.

De Beter bedrijfsarts kan je hierbij helpen. De juiste inrichting van het ERM is maatwerk. Met onze analyse van je organisatie helpen wij je om de juiste keuzes te maken voor een beter ziekteverzuimbeleid.

Jouw medewerkers kunnen ook altijd terecht op ons open en laagdrempelig spreekuur van Beter. Sterker nog, op tijd een bezoek aan onze bedrijfsarts voorkomt vaak verzuim. Medewerkers vinden hier altijd een vertrouwelijk en deskundig luisterend oor.

Beter Balansmeter?
Een verzuimdag kost gemiddeld 400 euro per dag volgens TNO. Daarnaast betaal je het loon (gedeeltelijk) door en moet je tijdelijk vervanging regelen, met waarschijnlijk omzet- en of productieverlies. Dat wil je natuurlijk liever voorkomen en ervoor zorgen dat je medewerker op tijd de juiste hulp krijgt. Daar helpen we je graag bij.

Wil je als bedrijf meer regie op verzuim hebben?
Met het Eigen Regie Model (ERM) neem je als organisatie zelf het voortouw in de verzuimpreventie en -begeleiding van jouw medewerkers. Als leidinggevende ken je ze als geen ander, weet je wat er speelt en zie je als eerste gedragsveranderingen. Zo kun je proactief handelen en zelf verzuim voorkomen. In de praktijk blijkt dat het uitvoeren van het ERM nog niet zo is makkelijk voor bedrijven. Niet elke leidinggevende heeft voldoende tijd of kennis hiervoor.

Open Spreekuur
Jouw medewerkers kunnen ook altijd terecht op ons open en laagdrempelig (arbeidsgezondheidskundig) spreekuur van Beter. Sterker nog, op tijd een bezoek aan onze bedrijfsarts voorkomt vaak verzuim. Medewerkers vinden hier altijd een vertrouwelijk en deskundig luisterend oor.

Grip op verzuim.

Grip op verzuim.

Image link

Hoe zorg je voor een gezonde werkplek?

Een stoel die rugklachten geeft of een bureau dat net te hoog is ingesteld, kan het begin zijn van gezondheidsklachten bij je medewerker. Met kans op verzuim in de toekomst. Dit is zeker ook belangrijk voor het hybride werken. Medewerkers zitten hierdoor gemiddeld meer op een dag.

Je werkt beter op een goede werkplek. Als werkgever ben je verplicht om een goede werkplek voor je medewerkers in te stellen. Met het hybride werken is extra ondersteuning hierin voor medewerkers geen overbodige luxe. Gemiddeld zitten medewerkers hierdoor meer op een dag.

Met de unieke werkplek-check van Beter krijgen je medewerkers in (een filmpje van) vijf minuten direct inzicht in hoe ze gezonder kunnen werken met een betere zithouding en een optimale kijkrichting. De werkplek-check is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Is er een conflict tussen medewerkers of groepen binnen jouw organisatie en komen de partijen er samen niet uit?

Een neutrale, vakbekwame company counselor van Beter kan je helpen bij het vinden van een oplossing en voorkomen dat de relatie tussen beide partijen onnodig beschadigd raakt.

Juist omdat we samen werken aan een oplossing is de bereidheid om deze ook in de praktijk te brengen groot.

Werken in een omgeving waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan is belangrijk. Als er ongewenste omgangsvormen zijn, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pestgedrag en stalking, dan is de vertrouwenspersoon van Beter een veilige en vertrouwde gesprekspartner voor je medewerker.

Jouw organisatie wil het beste voor je werknemers en uitval voorkomen. Want je weet dat een gezonde en veilige werkomgeving voor meer productiviteit en werkplezier zorgt.

Als bedrijf met personeel ben je verplicht om te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van jouw werknemers. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. Als je daar niet in thuis bent, kan het een lastige puzzel zijn.

Beter helpt jouw organisatie met een volwaardige Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Onze RI&E wordt al jaren met een acht beoordeeld door onze klanten.

Beter werkplekonderzoek
Een stoel die rugklachten geeft of een bureau dat net te hoog is ingesteld, kan het begin zijn van gezondheidsklachten bij je medewerker. Met kans op verzuim in de toekomst. Dit is zeker ook belangrijk voor het hybride werken. Medewerkers zitten hierdoor gemiddeld meer op een dag.

Hoe verbeter je je werkplek in 5 minuten?

Werkplek-check
Je werkt beter op een goede werkplek. Als werkgever ben je verplicht om een goede werkplek voor je medewerkers in te stellen. Met het hybride werken is extra ondersteuning hierin voor medewerkers geen overbodige luxe. Gemiddeld zitten medewerkers hierdoor meer op een dag. Met de unieke werkplek-check van Beter krijgen je medewerkers in (een filmpje van) 5 minuten direct inzicht in hoe ze gezonder kunnen werken met een betere zithouding en een optimale kijkrichting. De werkplek-check is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Hoe ga je om met een lastig conflict?

Bemiddelaar van Beter
Is er een conflict tussen medewerkers of groepen binnen jouw organisatie en komen de partijen er samen niet uit?

Waar kan jouw medewerker altijd terecht?

Bij de vertrouwenspersoon van Beter
Werken in een omgeving waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan is belangrijk. Als er ongewenste omgangsvormen zijn, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pestgedrag en stalking, dan is de vertrouwenspersoon van Beter een veilige en vertrouwde gesprekspartner voor je medewerker.
Alle arbeidsrisico’s onder controle, dat is Beter!
Jouw organisatie wil het beste voor je werknemers en uitval voorkomen. Want je weet dat een gezonde en veilige werkomgeving voor meer productiviteit en werkplezier zorgt. Als bedrijf met personeel ben je verplicht om te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van jouw werknemers. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. Als je daar niet in thuis bent, kan het een lastige puzzel zijn. Beter helpt jouw organisatie met een volwaardige Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Onze RI&E wordt al jaren met een 8 beoordeeld door onze klanten.

Het beste voor medewerkers.

Het beste voor medewerkers.

Image link

Hoe halen jouw medewerkers het allerbeste uit zichzelf?

Persoonlijke ontwikkeling en professionele groei gaan hand in hand. De coach van Beter neemt je medewerker mee op een persoonlijke ontdekkingsreis. Naar verborgen talenten en verstopte kwaliteiten. Welke ingesleten patronen houden verdere groei tegen?

Op basis van vertrouwen en respect oefent je medewerker met nieuw en effectiever gedrag en leert hoe hij dit kan inzetten, zodat hij duurzaam beter functioneert. Dat is winst voor je medewerker én jouw organisatie.

Met Beter Speedcoaching focussen we in 15 minuten op wat je medewerker beweegt, wil en hoe hij daar kan komen. Het zijn individuele gesprekken met een coach van Beter. Die gesprekken gaan in op de individuele vraag en behoefte van je medewerker over bijvoorbeeld energiemanagement, werkdruk, werkstress, toekomstperspectief, focus op wat wil ik, balans werk-privé-lichaam-coping, enzovoort.

Stress op het werk, agressie en geweld, calamiteiten en conflicten kunnen jouw medewerkers uit balans brengen. Beter heeft workshops en trainingen op maat (ook online), voor alle situaties die voor spanningen of een gevoel van onveiligheid zorgen. Met verschillende werk- en spelvormen spelen we in op de behoefte en het leerdoel van je medewerkers.

De wereld wordt steeds drukker en complexer en hybride werken stelt steeds hogere eisen aan de flexibiliteit van je medewerkers. Hoe bewaken ze hun grenzen hierin, hoe voorkomen ze ongezonde stress en kunnen ze hun belastbaarheid vergroten?

Onze Beter in Balans training geeft je medewerker inzicht in de werk-privébalans. En praktische handvatten hoe hij deze balans zelf kan veranderen en verbeteren. Na de training kan je medewerker:

  • stresssignalen herkennen en daarop reageren om disbalans te voorkomen
  • de werk-privébalans herstellen en verder verbeteren

Of je medewerker nou het werk mee naar huis neemt of zijn thuisperikelen mee naar het werk: een goed evenwicht tussen belasting en belastbaarheid helpt je medewerker meer rust en balans te vinden. Met de Beter in Balans training is je medewerker stress de baas.

Duur: 2 tot 4 uur, afhankelijk van het leerdoel en groepsgrootte. De training kan ook online gegeven worden.

Aantal deelnemers: 8 tot 12 personen.

Agressie komt in veel verschillende sectoren voor. De Beter Agressie- en Overvaltraining helpt dit voorkomen én genezen.

Consumenten accepteren minder snel ‘nee’ en klanten reageren sneller heetgebakerd met tegenwoordig meer kans op (verbale) agressie. Het gedrag van mensen kun je beïnvloeden, zélfs als zij agressief worden.

Samen met ervaren trainingsacteurs leren wij jouw medewerkers hoe ze kunnen omgaan met heftige emoties, (verbale) agressie en bedreiging. Je medewerker leert hoe hij agressief gedrag kan ombuigen en een veilige omgeving kan creëren voor zichzelf, zijn collega’s en omgeving. Als medewerkers in een overvalgevoelige omgeving werken, kunnen wij hier extra aandacht aan besteden met een training ‘omgaan met overvallen’.

Na de training heeft je medewerker inzicht en kennis van de vormen van emotie en agressie en weet hij hoe hij hiermee in de praktijk om kan gaan.

Duur: 3 tot 4 uur, afhankelijk van het leerdoel en de groepsgrootte. De training kan ook online gegeven worden.

Aantal deelnemers: 8 tot 12 personen.

Direct na een schokkende gebeurtenis op het werk, kun je een beroep doen op de calamiteitenservice van Beter. Onze company counselors zijn gespecialiseerd in de opvang van agressie, bedreiging en geweld tegen je medewerkers.

Ook bij fraude op kantoor en na een overlijden helpen wij je medewerkers om de draad van het dagelijks leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Met goed en deskundig advies geven we ruimte aan emoties en de verwerking hiervan. Zowel met individuele als groepsgesprekken.

Slecht slapen (slapeloosheid) komt veel voor. Dit kan veel invloed hebben op het dagelijks functioneren van je medewerker. Het kan leiden tot moeheid, prikkelbaarheid overdag en zelfs lichamelijke klachten. Slapeloosheid kan een gevolg zijn van spanningen.

In de workshop krijgt je medewerker inzicht in wat de stoorzenders kunnen zijn en tips om beter te slapen.

Duur: 1 tot 3 uur afhankelijk van het leerdoel en de groepsgrootte. De training kan ook online gegeven worden.

Aantal deelnemers: 8 tot 12 personen.

Het leven wordt steeds sneller, het beheersen van alle prikkels is bijna een dagtaak geworden. Mindfulness betekent je bewust te zijn van de ervaring van moment tot moment zonder oordeel.

De Beter mindfulness workshop is een krachtige en effectieve techniek om tot jezelf te komen en goed om te gaan met stress. Door je aandacht te trainen naar het hier en nu, krijg je meer energie en vat op veranderingen in je leven.

Met de workshop krijgen medewerkers:

meer aandacht voor wat zij echt belangrijk vinden

zijn ze zich bewuster van hun krachten

voelen ze zich energieker, zelfbewuster en creatiever

De workshop start met de belangrijke aspecten van mindfulness en de 7 basisbegrippen. Daarna gaan je medewerkers aan de slag met een aantal basisoefeningen, waarmee ze een begin maken met te leven in aandacht. Deze oefeningen zijn praktisch en makkelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk. Waardoor ze na de workshop zelf verder aan de slag kunnen met het versterken van hun mentale gezondheid, het optimaliseren van hun energiebalans en het vergoten van hun positieve ervaringen in werk en privé.

Duur: 1 tot 3 uur, afhankelijk van het leerdoel en de groepsgrootte. De workshop kan ook online gegeven worden.

Aantal deelnemers: 8 tot 12 personen.

Supervisie

Binnen Beter zijn, naast de geregistreerde bedrijfsartsen, ook (basis)artsen werkzaam die zorg verlenen die behoort tot de taken van de bedrijfsarts. Deze artsen (ANIOS: Arts Niet in Opleiding tot Specialist, of AIOS: Arts In Opleiding tot Specialist) werken onder begeleiding en toezicht van een bedrijfsarts. De bedrijfsarts die als supervisor of praktijkopleider optreedt is eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg. Op deze wijze kan de kwaliteit van de zorg gewaarborgd worden.

Het doel van supervisie is het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening. Ook kunnen de artsen die onder supervisie zich verder ontwikkelen in samenwerking met de supervisor (bedrijfsarts) en hun professionele vaardigheden aanscherpen.

Tijdens supervisie hebben de supervisor en gesuperviseerde regelmatig overleg waarbij er wordt meegekeken en feedback wordt gegeven bij diverse casussen. De supervisor heeft vanwege kwaliteitsdoeleinden toegang tot het (medisch) dossier. Met de aandacht voor feedback, adviezen en richtlijnen kunnen de artsen hun kennis en vaardigheden ontwikkelen en verbeteren. Leerdoelen en voortgang worden vastgelegd in een supervisiedocument. De A(N)IOS heeft uiteraard ook eigen verantwoordelijkheid voor de geleverde zorg.

Beter coaching
Persoonlijke ontwikkeling en professionele groei gaan hand in hand. De coach van Beter neemt je medewerker mee op een persoonlijke ontdekkingsreis. Naar verborgen talenten en verstopte kwaliteiten. Welke ingesleten patronen houden verdere groei tegen?

In een kwartier tijd een frisse blik met Speedcoaching!

Beter Speedcoaching
Met Beter Speedcoaching focussen we in 15 minuten op wat je medewerker beweegt, wil en hoe hij daar kan komen. Het zijn individuele gesprekken met een coach van Beter. Die ingaan op de individuele vraag en behoefte van je medewerker over bijvoorbeeld energiemanagement, werkdruk, werkstress, toekomstperspectief, focus op wat wil ik, balans werk-privé-lichaam-coping, enzovoort.

Beter in balans bij stress, conflicten en calamiteiten
Stress op het werk, agressie en geweld, calamiteiten en conflicten kunnen jouw medewerkers uit balans brengen. Beter heeft workshops en trainingen op maat (ook online), voor alle situaties die voor spanningen of een gevoel van onveiligheid zorgen. Met verschillende werk- en spelvormen spelen we in op de behoefte en het leerdoel van je medewerkers.

Hoe leer je medewerkers omgaan met stressvolle situaties?

Beter in Balans training
De wereld wordt steeds drukker en complexer en hybride werken stelt steeds hogere eisen aan de flexibiliteit van je medewerkers. Hoe bewaken ze hun grenzen hierin, hoe voorkomen ze ongezonde stress en kunnen ze hun belastbaarheid vergroten?

Hoe leer je medewerkers omgaan met agressie en geweld?

Beter Agressie- en Overvaltraining
Agressie komt in veel verschillende sectoren voor. De Beter Agressie- en Overvaltraining helpt dit voorkomen én genezen. Consumenten accepteren minder snel ‘nee’ en klanten reageren sneller heetgebakerd met tegenwoordig meer kans op (verbale) agressie. Het gedrag van mensen kun je beïnvloeden, zélfs als zij agressief worden.

Alle arbeidsrisico’s onder controle, dat is Beter!
Jouw organisatie wil het beste voor je werknemers en uitval voorkomen. Want je weet dat een gezonde en veilige werkomgeving voor meer productiviteit en werkplezier zorgt. Als bedrijf met personeel ben je verplicht om te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van jouw werknemers. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. Als je daar niet in thuis bent, kan het een lastige puzzel zijn. Beter helpt jouw organisatie met een volwaardige Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Onze RI&E wordt al jaren met een 8 beoordeeld door onze klanten.

Hoe pak je de draad op na calamiteiten?

Beter calamiteitenservice
Direct na een schokkende gebeurtenis op het werk, kun je een beroep doen op de calamiteitenservice van Beter. Onze company counselors zijn gespecialiseerd in de opvang van agressie, bedreiging en geweld tegen je medewerkers.

Hoofdvestiging
Paalbergweg 2-4
1105 AG Amsterdam
088 9090 200
info@beter.com
Officiëel gecertificeerd
Copyright © 2024 Beter
Officiëel gecertificeerd
Copyright © 2024 Beter