Beter leven, gezonder werken

Wie goed in z’n vel zit, presteert beter. Beter heeft alle instrumenten in huis om u en uw medewerkers hierin de juiste weg te wijzen. Bijvoorbeeld ons uitgebreid gezondheidsonderzoek, persoonlijke coaching en interventies voor een mentale balans. Een laagdrempelig open preventief spreekuur brengt Beter leven voor al uw medewerkers dichtbij.

Beter biedt alle diensten voor een gezonde geest in een gezond lichaam.


| Hoe kunnen uw medewerkers gezonder leven?

Gezond of ongezond?
Doe het Beter gezondheidsonderzoek

Gezonde medewerkers maken een gezonde organisatie. Ze zijn productiever, verzuimen minder en zijn bovendien langer inzetbaar. Vanuit deze gedachte bieden wij het Beter gezondheidsonderzoek en eventueel aansluitend het coachingstraject aan. Zo maakt u uw medewerkers bewust van hun gezondheidstoestand en levensstijl. Lees verder

Dit preventief medisch onderzoek (PMO) bestaat uit een online vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. Op basis van deze health scan maken wij de fysieke en mentale gezondheid, de vitaliteit en leefstijl van uw medewerkers inzichtelijk, doen we aanbevelingen voor verbetering en zorgen we voor een meetbaar gezonder resultaat. Als uit deze health check blijkt dat er veel gezondheidswinst te behalen valt, bieden wij uw medewerker een Beter Coachingstraject aan. Met zijn of haar gezondheidsprofiel als uitgangspunt stelt de persoonlijke gezondheidscoach een leefstijl programma op, met concrete doelen richting een gezonder en beter leven.

Het Beter Totaal gezondheidsonderzoek brengt de gezondheidstoestand van uw arbeidspopulatie (minimaal 50 medewerkers) in kaart en vertaalt deze in management-rapportages. Zo ziet u bijvoorbeeld welke klachten op welke plek meer dan gemiddeld voorkomen en in welk deel van uw organisatie de meeste werkgerelateerde stress wordt ervaren.

Hoe gezond is uw directie?

Speciaal voor directies bieden wij het Beter Top gezondheidsonderzoek aan. Een onderzoek waarvan jaarlijks honderden directieleden gebruik maken. Dit onderzoek bestaat uit een online vragenlijst, een uitgebreid laboratoriumonderzoek en een lichamelijk onderzoek door een bedrijfsarts. Bij een verhoogd risico of een afwijking geven onze artsen advies op maat en verwijzen eventueel door naar de reguliere zorg.

| Hoe kunt u verzuim voorkomen?

Voorkom verzuim met de Beter Balansmeter

Met de Beter Balansmeter voorkomt u toekomstig verzuim. Deze verzuimvoorspeller op individueel niveau brengt medewerkers met een verhoogd risico op langdurig verzuim (zoals burn-out) in kaart, geeft handreikingen voor begeleiding en leidt op deze manier tot minder verzuim, meer tevredenheid en beter functioneren van uw medewerkers.

Lees verder

Verzuimbeheersing is belangrijk. Ondernemers willen toekomstig en langdurig verzuim graag voorkomen. Verzuimende medewerkers vormen immers een flinke kostenpost. Verzuim voor zijn? De Beter Balansmeter is de enige wetenschappelijk bewezen verzuimvoorspeller, die door middel van een gevalideerde vragenlijst verzuim op individueel niveau in kaart brengt. Wij kunnen de medewerkers met een verhoogd risico vervolgens coachen en begeleiden, met een aantoonbaar lager ziekteverzuim percentage, een kortere verzuimduur en vaak ook met een beter functioneren tot gevolg. Naast de coaching bestaat er de mogelijkheid medewerkers door te verwijzen naar het extern verwijsnetwerk, ook dat maakt Beter uniek.

| Hoe word je problemen de baas?

Counseling en coaching: duurzaam Beter

Iedereen heeft wel eens problemen, thuis of op het werk. Wanneer één van uw medewerkers hier niet goed mee om kan gaan, raakt hij uit balans en functioneert hij niet goed. Een goede reden om een beroep te doen op een company counselor van Beter.

Lees verder

Deze professional biedt uw medewerker psychosociale hulp aan bij het oplossen en voorkomen van problemen. Met als resultaat dat uw medewerker duurzaam beter met moeilijkheden om kan gaan, beter functioneert en beter in balans is. Verwijzing vindt plaats door de leidinggevende, HR functionaris of bedrijfsarts, maar uw medewerker kan ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Hoe haal je het allerbeste uit jezelf?

Persoonlijke ontwikkeling en professionele groei gaan hand in hand. De coach van Beter neemt uw medewerker mee op een persoonlijke ontdekkingsreis. Naar verborgen talenten en verstopte kwaliteiten. Welke ingesleten patronen zijn er en hoe vormen deze een obstakel voor verdere groei? Op basis van vertrouwen en respect, methodisch en resultaatgericht oefent uw medewerker met nieuw en effectiever gedrag en leert hoe hij dit een blijvende plek kan geven, zodat hij duurzaam beter functioneert. En dat is winst voor uw medewerker en voor uw organisatie.

Hoe vind je rust in een jachtig leven?

Het leven wordt steeds jachtiger en het beheersen van alle prikkels is bijna een dagtaak geworden. Met de Beter mindfulness training wordt de aandacht verlegd naar het hier en nu, om bewuster bezig te zijn met de voortdurende stroom van gedachten en gevoelens. Medewerkers krijgen meer aandacht voor wat zij echt belangrijk achten, ze zijn zich bewuster van hun krachten, voelen zich energieker, zelfbewuster en creatiever. De Beter mindfulness training biedt een krachtige en effectieve techniek om tot uzelf te komen en om op een goede manier om te gaan met stress.

| Waar vind je altijd een luisterend oor?

Open spreekuur, want voorkomen is beter…!

Wanneer uw medewerkers gezondheidsproblemen hebben in relatie tot werk, biedt het arbeidsgezondheidskundig spreekuur van Beter een laagdrempelig en vertrouwelijk luisterend oor en een deskundig advies.

Lees verder

Tijdens dit open preventief spreekuur kunnen uw medewerkers altijd terecht, zonder dat zij hoeven te verzuimen. Integendeel: een tijdig bezoek aan onze professionals kan juist verzuim voorkomen. Uw medewerkers kunnen rechtstreeks en vertrouwelijk een beroep doen op onze bedrijfsartsen, company counselors, ons servicecenter of via ons contactformulier.