Werkplekonderzoek

Als u een zittend beroep heeft dan is het van belang dat uw werkhouding zo optimaal mogelijk is. Hiervoor zijn bepaalde “werkplaatsnormen” opgesteld. Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Toch kan werken in een kantooromgeving klachten opleveren aan bijvoorbeeld uw rug, nek, schouders of pols.

 

Heeft u fysieke klachten door het werken aan een bureau?

Het is belangrijk dat u een optimale werkhouding heeft, Beter geeft hier over advies. Zo hebben wij een video-instructie gemaakt waarin wordt uitgelegd waar u op moet letten.
Deze video is op aanvraag te verkrijgen via Beter. Naar contactpagina.

 

Ik heb de video instructie opgevolgd maar nog steeds klachten.

Nemen uw klachten niet af na het opvolgen van de video instructie dan kan het zijn dat uw klachten persoonlijker zijn (u bent bijvoorbeeld erg lang of u heeft een fysieke beperking). Een werkplekonderzoek brengt deze klachten aan het licht.
 

Hoe vraag ik een werkplekonderzoek aan?

Als Beter de arbodienst van uw werkgever is dan kan er een werkplekonderzoek worden aangevraagd. U komt eerst op het spreekuur van een bedrijfsarts, dit is een “ open spreekuur” dit houdt in dat Beter uw werkgever niet op de hoogte brengt van uw bezoek. Tijdens dit spreekuur worden uw klachten besproken en wat u reeds ondernomen heeft om dit te verbeteren. Op basis hier van kan de bedrijfsarts opdracht geven voor het uitvoeren van een werkplekonderzoek.

 

Wie voert het werkplekonderzoek uit ?

De Arbo-adviseur komt uw werkplek onderzoeken en zal u verschillende vragen stellen.
Hier wordt een rapport van opgemaakt dat aan u gestuurd wordt.

 

En hoe gaat het dan verder?

De aanbevelingen in het rapport van de Arbo-adviseur deelt u zelf met de uw werkgever.
Het is dan aan uw werkgever of hij de aanbevelingen in het rapport opvolgt.
Dit kan bijvoorbeeld een aangepast bureau of toetsenbord zijn.

 

Zijn hier kosten aan verbonden?

Ja, er zijn kosten aan verbonden voor uw werkgever.
De kosten van het open spreekuur, het werkplekonderzoek en de aanschaf van eventuele ondersteunende middelen zijn voor rekening van uw werkgever.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op.