Dag tegen het Pesten | Blijf er niet mee zitten!

Pesten gebeurt niet alleen op het schoolplein. Ruim een kwart van de werknemers is weleens gepest op de werkvloer. Alleen al afgelopen jaar waren een half miljoen werknemers slachtoffer van pesten door collega’s of leidinggevenden. Dit zorgt niet alleen voor ongewenste en onnodige situaties, maar heeft ook impact op verzuim. Naar schatting jaarlijks zelfs voor vier miljoen extra verzuimdagen, dat is 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers en een aantasting van de waardigheid van vele werknemers.

Ruim 7 miljoen werknemers kunnen daar samen wat aan doen en streven naar een optimale werkomgeving, waar iedereen met plezier naar zijn werk gaat en uitval en psychische problemen gereduceerd worden. Blijf er niet mee zitten, samen beter.

Zie ook: http://www.herkenpesten.nl/