Werkdrukonderzoek InZicht | Analyse, inzicht & acties

Een werkdrukonderzoek onderzoekt de werkstress en werkdruk in de breedste zin van het woord. Het gaat in op de beleving van werkdruk en in hoeverre de werkdruk en werkstress ongezond is. Er zijn verschillende oorzaken die de werkdruk kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld de hoeveelheid werk, steun van collega’s, managementstijl, organisatie van werk, kwaliteit van hulpmiddelen en systemen, veranderingen en toekomstperspectief en persoonlijke competenties.

Ongeveer 1 op de 3 werknemers ervaart werkstress. Een veelvoorkomende klacht die in eerste instantie vaak leidt tot verminderde prestaties en uiteindelijk tot verzuim. Een werkdrukonderzoek kan door middel van interviews en vragenlijsten de werkgerelateerde oorzaken van stress in kaart brengen. Aan de hand van de uitkomsten van een werkdrukonderzoek kunnen er gerichte interventies ingezet worden om de oorzaken van een te hoge werkdruk aan te pakken. De gerichte interventies beïnvloeden de bedrijfsvoering direct en hebben positief effect op het energieniveau, de bevlogenheid en het reduceren van uitval binnen de organisatie.

Een goed voorbeeld van hoe werkdruk te onderzoeken en aan te pakken is het onderzoek bij het ‘Advies en Service Center – ASC’ van ABN AMRO, waar wij het werkdruk onderzoek uit hebben mogen voeren. Binnen deze afdeling was de werkdruk fors te hoog en heeft het managementteam samen met eigen medewerkers, HR, de arbodienst (Beter) en vertegenwoordigers van de vakbonden een plan van aanpak opgesteld en concrete vervolgacties geformuleerd.

Meer informatie over ons eigen ontwikkelde werkdrukonderzoek InZicht? Neem contact op via ons contactformulier.