Vertrouwenspersoon van Beter

Ongewenst gedrag op de werkvloer; het komt vaker voor dan we denken. Meer dan 1,2 miljoen mensen blijken er jaarlijks mee te maken te hebben. Dat betekent dat 1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd.

Vertrouwenspersoon

Wat kunt u  als werkgever hier tegen doen en hoe zorgt u dat het slachtoffer met zijn/haar verhaal terecht kan bij iemand die kan helpen? In zo’n geval kan een vertrouwenspersoon worden ingezet. Bij Beter zijn dit onze company counselors (bedrijfsmaatschappelijk werk). Bij hen kan een medewerk(st)er in alle anonimiteit zijn of haar verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon  weet de juiste kanalen te bewandelen en kan doorverwijzen. Ook kunnen de vertrouwenspersonen adviseren hoe de kans op ongewenst gedrag binnen uw bedrijf zo klein mogelijk te houden.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Related Posts