Mededeling inzake de Coronapandemie

Beste relatie van Beter,

Uiteraard heeft ook Beter zijn dienstverlening aangepast i.v.m. de Coronapandemie:

• Vanaf woensdag 11 maart zijn alle afspraken en spreekuren van alle medewerkers van Beter met klanten en hun medewerkers uitsluitend telefonisch.

• Bovenstaande betekent o.a. dat bedrijfsartsen en company counselors hun spreekuren uitsluitend telefonisch zullen voeren.

• Ook de accountmanagers, arbeidsdeskundigen en consultants van Beter hebben vanaf 11 maart slechts telefonisch contact met onze klanten en hun medewerkers.

• Geplande trainingen en workshops die door Beter verzorgd zouden worden, worden tot nader bericht opgeschort.

• Eventuele gezondheidsonderzoeken vinden vanaf 11 maart niet meer plaats, maar zullen opnieuw worden ingepland zodra de situatie dit weer toelaat.

Wanneer u vragen heeft over de maatregelen kunt u hiervoor terecht bij uw accountmanager van Beter, maar u kunt ook bellen met ons algemene nummer 088- 90 90 200.

Met vriendelijke groet,

Rudy van Leusden
Algemeen Directeur Beter