Het gebruik van persoonsgegevens in 2018 door arbodienst en werkgever

Vanaf 1 januari 2018 moeten persoonsgegevens worden aangeleverd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze nieuwe privacy richtlijnen hebben directe consequenties voor de uitwisseling van werknemer- en verzuimgegevens tussen Beter en haar klanten.

 

Veiligheid voorop

Om te waarborgen dat de gegevensuitwisseling op een correcte manier plaatsvindt, is de Nationale Verzuim Standaard 2017 (NVS2017) ontwikkeld, samen met de arbodiensten en de leveranciers van personeelsinformatie- en verzuimsystemen. Deze standaard voldoet volledig aan de nieuwe richtlijnen van de AP.

 

Aanleveren van gegevens

Wanneer u de verzuimmeldingen van uw zieke werknemers aanlevert vanuit een personeelsinformatie– of verzuimsysteem is het goed om te weten dat Beter nauw samenwerkt met de meeste leveranciers van deze systemen om de huidige koppeling om te zetten naar NVS 2017.

Er zijn drie mogelijkheden om de correcte verzuimgegevens met Beter uit te wisselen, namelijk:

  • U muteert de gegevens zelf in ons systeem
  • U levert een XML-bestand aan dat aan de nieuwe SIVI 2017 standaard voldoet (mocht u nog geen gebruik maken van  XML-bestanden volgens de SIVI 2017-standaard kunnen hier afspraken over gemaakt worden).
  • U autoriseert Beter om de gegevens uit uw eigen personeelsinformatiesysteem te halen. Uiteraard betreft het hier slechts de gegevens die Beter volgens de nieuwe richtlijnen van AP mag verwerken.

 

Bij vragen kunt u ons per mail/telefoon bereiken of contact opnemen met uw contactpersoon.

 

Bronnen