Nieuwe mededeling inzake de Coronapandemie

Beste relatie van Beter,

Vanaf medio maart hebben wij onze dienstverlening volledig aangepast aan geldende Corona richtlijnen. Uiteraard blijven we dit de komende periode op de voet volgen en zullen we als het nodig is aanvullende maatregelen nemen.

Als de situatie het vereist, is het sinds kort weer mogelijk om fysiek spreekuur of andere afspraken te plannen, bijvoorbeeld bij bedrijfsarts, company counseler en de arbeidsdeskundige. Veel afspraken zullen nog telefonisch en via videobellen plaatsvinden.

Ook zijn we op een aantal locaties weer opgestart met de preventieve gezondheidsonderzoeken en de COVID-19 antistoffentest.

Over andere dienstverlening zoals trainingen, werkplekonderzoeken, RI&E stemmen we graag met u af over een passende invulling.

En natuurlijk kunt u met vragen altijd terecht bij uw vaste contactpersoon of kunt u contact opnemen met ons via info@beter.com / 0889090200.

Met vriendelijke groet,

Rudy van Leusden
Algemeen Directeur Beter