Nieuws en initiatieven

De week van de RI&E 2017

14 juni 2017

Het is deze week de week van de RI&E.

Wilt u weten of uw RI&E nog actueel is? Beter biedt de RI&E actualiteitstoets aan.

Voor meer informatie:

Actualisatietoets

 

 

Wat doe je als leidinggevende in de volgende situaties?

24 mei 2017

Een medewerker maakt veel blasfemische (godslasterlijke) opmerkingen op de werkvloer. Een aantal collega’s klaagt daar geregeld over. Als leidinggevende ben je met de medewerker een aantal keren hierover in gesprek geweest. De medewerker doet het af met dat het gewoon een spontane reactie is. Een derde collega is orthodox christelijk en heeft de vertrouwenspersoon ingeschakeld en wil dat het echt stopt. Het kwetst die collega diep en hij meldt zich vervolgens ziek als het weer gebeurd.

Een medewerker wordt beschuldigd van ongewenste omgangsvormen. Een vrouwelijke collega geeft aan dat hij bij haar aan de deur is geweest. Ze vertelt ook dat ze wel eens laat op de avond gebeld word door hem. Ze heeft gemeld aan collega, dat ze hiervan niet gediend is. Ze meldt dit aan leidinggevende. Deze zegt dat dit buiten werktijd om gebeurt. Vervolgens meldt ze zich ziek. Ze consulteert de vertrouwenspersoon en deze geeft advies aan leidinggevende om het op te pakken.

In deze beide situaties kan je als leidinggevende de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen inschakelen voor consultatie. Je kunt als leidinggevende advies vragen hoe hiermee om te gaan. Het zijn inderdaad geen makkelijke vraagstukken. Als leidinggevende heb je eerst de neiging om te kijken of het waar of niet waar is. Dat laatste moet je juist niet doen om bagatellisering te voorkomen. Daarnaast heb je daar ook misschien een mening over, van ” zo erg is het toch ook weer niet”. Het gaat om het belevingsaspect, hoe ervaar je het persoonlijk en dat is altijd subjectief. Jij kan het onbelangrijk vinden, maar voor de ander kan het heel belangrijk zijn. Natuurlijk kan ongewenst gedrag de werksfeer beïnvloeden, zeker als het gaat om toename in de werkdruk beleving. Zie het juist als een mogelijkheid om de communicatie tussen de medewerkers te verbeteren en om erger te voorkomen. Je wil immers toch dat werknemers fluitend naar het werk gaan? Als je er als leidinggevende niets aan doet, dan kan het leiden tot meer verzuim en onvrede op de werkvloer. Dus laat het vooral niet liggen en pak het direct op en maak concrete verbeterafspraken met de betrokken medewerkers.  

Wil je weten wat je er precies aan kunt doen, neem dan vrijblijvend contact op met de vertrouwenspersonen van Beter ARBO dienst. Voor meer informatie:

Onze vertrouwenspersonen

 

 

Fiets naar je Werk Dag: Waarom fietsend naar je werk?

17 mei 2017

Kom morgen op de fiets naar je werk…. Op 18 mei is het Fiets naar je Werk Dag.  Fietsen naar je werk heeft vele voordelen voor zowel werkgever als werknemer.  Werknemers zijn vitaler en verzuimen daardoor minder.  Als je op de fiets naar je werk gaat dan heb je geen last van de files of parkeerproblemen bij je werk.  Daarnaast  draag je  bij aan CO2 reductie en dat is goed voor het milieu.  Je kunt op een positieve manier werken aan je gezondheid. Bewegen heeft vele voordelen voor je algehele vitaliteit. Het voorkomt overgewicht, het vermindert het stresshormoon Cortisol, je slaapt beter , gifstoffen worden sneller afgevoerd en je stofwisseling gaat sneller en efficiënter werken. Pak je fiets naar je werk, dat is Beter…..

Internationale anti-dieet dag

05 mei 2017

Morgen op 6 mei is het internationale anti-dieet dag. Is diëten wel zo gezond? Tegenwoordig wordt er veel gesteggeld over eten. Wat is gezond om te eten en wat niet? Waar  val je van af en wat geeft veel calorieën?  Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer.  Hoogleraar voeding en gezondheid Dhr. Seidell  geeft een aantal adviezen die goed blijven voor 2017….

 1. Eet met je verstand
 2. Eet zoveel mogelijk vers en onbewerkt voedsel en maak de maaltijd zelf klaar
 3. Vervang verzadigde vetten door onverzadigde vetten. Olijfolie in plaats van boter
 4. Let op suiker. Ook honing en ahornsiroop worden op dezelfde manier verwerkt in het lichaam
 5. Eten als je overgrootmoeder, dus zonder pakjes en zakjes uit de supermarkt.

 

Als je gewicht wilt verliezen, stop met diëten. Het tellen van calorieën en geen aanpassing in levensstijl zal niet het gewenste effect geven. Er bestaat geen quick fix om snel af te vallen! Een gezonde levensstijl dat is Beter…

 

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk

28 april 2017

Op 28 april is het werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk.  Op deze dag wordt er extra aandacht besteed aan het bevorderen van veiligheid en gezondheid op het werk om gezondheidsschade door werk te voorkomen en de vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Preventie staat hierin centraal en speelt een belangrijke rol.

Als werkgever bent u er wettelijk verantwoordelijk voor dat u uw medewerkers voorlicht en instrueert over, maar ook toezicht houdt op het juiste gebruik van materialen, variërend van bv een laptop tot het bedienen van gevaarlijke voertuigen.  Daarnaast draagt u als werkgever de verantwoordelijkheid voor een sociaal en mentaal gezonde  omgeving waarin mensen zich veilig voelen.  Preventie in het voorkomen van gezondheidsschade door het werk is dan ook voor een ieder van groot belang. Aandacht voor de algehele gezondheid van de werknemers door het aanbieden van bijvoorbeeld een gezondheidsonderzoek kan hierbij helpen om vroegtijdig gezondheidsschade op te sporen en erger te voorkomen.

Mocht er uiteindelijk toch gezondheidsschade als gevolg van het werk ontstaan zijn dan is een bedrijfsarts wettelijk verplicht vermeende beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten . Doel hiervan is om op beroeps- en bedrijfstakniveau de ontwikkeling of verspreiding van beroepsziekten te monitoren en beleid hierop aan te passen.

Wilt u  gerichte adviezen over signalering en oplossen van risicovolle situaties binnen uw organisatie om gezondheidsschade, beroepsziekten en ongevallen te voorkomen? Neem dan contact met ons op via marketing@beter.com   Voorkomen, dat is Beter…

Inspectie SZW handhaaft actief op een volledige en betrouwbare RI&E

12 april 2017

De Inspectie SZW handhaaft actief op de aanwezigheid van een volledige en actuele RI&E. Wij merken dit door een toenemende vraag van organisaties die door de Inspectie SZW  zijn onderzocht en waarvan de RI&E niet volledig of betrouwbaar werd bevonden. De psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen zoals pesten, agressie en discriminatie) is te summier geïnventariseerd en de risico’s worden onvoldoende beheerst. Deze organisaties dachten dat ze hun zaakjes goed geregeld hadden maar moeten alsnog op korte termijn een deugdelijke RI&E en risicobeheersing in orde maken. Dit brengt extra werk met zich mee en zorg voor negatieve publiciteit, zowel naar eigen medewerkers als naar klanten en de buitenwacht.

De RI&E van Beter is uitgebreid omdat wij er juist aan hechten dat alle risico’s volledig en betrouwbaar geïnventariseerd worden. En dat de RI&E een praktisch plan van aanpak oplevert dat de klant daadwerkelijk helpt een nog gezonder en veiliger werkklimaat te creëren en behouden. Onze aanpak van de RI&E is in lijn met de Inspectie SZW. Dat is Beter.

Nieuwe werkwijzer Poortwachter UWV

10 april 2017

Op 24-03-2017 is er op de UWV site de werkwijzer Poortwachter UWV gepubliceerd. Deze werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude werkwijzer “RIV toets in de praktijk”. De nieuwe werkwijzer heeft primair een interne functie.  Het UWV  heeft de nieuwe werkwijzer geplaatst op de UWV site om transparant en voorspelbaar te werken.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige werkwijzer?

De vorige werkwijzer is geactualiseerd en het bevat daarnaast handvatten voor de inzet van het tweede spoor en uitleg over bijzondere situaties bij re- integratie en bijzondere arbeidsverhoudingen.

Tevens krijgt u antwoord op vragen zoals :” Heb ik als werkgever voldoende re-integratie inspanningen geleverd?” en “ Wat zijn de gevolgen als blijkt dat ik als werkgever niet voldoende re-integratie inspanningen heb geleverd?”.

Via de onderstaande link is de uitgebreide beschrijving van de nieuwe werkwijzer Poortwachter terug te vinden:

https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx

Een goede nachtrust…. Op de internationale dag van de slaap

17 maart 2017

Vrijdag 17 maart is het internationale dag van de slaap. Voor het herstel van je lichaam en geest, na een drukke (werk)dag, is een goede nachtrust belangrijk. Bij een slaaptekort ben je overdag meer slaperig, functioneer je cognitief minder en ben je emotioneel overgevoeliger. Hoe kun je zorgen voor een goede nachtrust?  Om overdag optimaal te kunnen functioneren is het belangrijk om een goed slaapritme te hebben en te houden. Daarbij  is het aanhouden van een dag- en nachtritme essentieel. Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat omgevingsgeluiden je  nachtrust verstoren. Andere tips voor het optimaliseren van je slaap zijn regelmatig bewegen, gezonde voeding, matig met alcohol en cafeïne , matig met slaapmedicatie. Gebruik een laptop, telefoons en/of tablet niet vlak voordat je naar bed gaat. Gebruik je slaapkamer niet om te werken.

Probeer uit wat het beste voor jezelf werkt en sta fit en vitaal in het leven!

Wilt u als werkgever dat u werknemers fit aan de werkdag beginnen en wilt u daarover advies? Stuur dan een mailtje naar  beterleven@beter.com

 

Tips voor gezonde darmen

13 maart 2017

De maand maart heeft speciale aandacht voor darmkanker.  Maar hoe kun je je darmen eigenlijk zo gezond mogelijk houden?

Algemene tips voor het gezond houden van je darmen:

 • Bouw voldoende beweegmomenten in je dag, tenminste 30 minuten per dag. Fanatiek traplopen, wandelen, fietsen, boodschappen doen, zijn allemaal voorbeelden van matig intensieve bewegingsactiviteiten die bijdragen aan je gezondheid. Beweeg ook regelmatig op je werk door bijvoorbeeld traplopen of een lunchwandeling te maken.
 • Neem de tijd om naar het toilet te gaan om verstopping op termijn te voorkomen;
 • Gebruik geen laxeermiddelen of stoppende middelen op eigen initiatief.  De darmwerking kan hierdoor verstoord raken;
 • Vermijd zoveel mogelijk stress. Zorg voor voldoende ontspanning;
 • Zorg voor voldoende vochtopname, minimaal 2 liter per dag;
 • Eet vezelrijk door volkoren producten, peulvruchten, groente en fruit te eten;
 • Eet minder voorbewerkt en/of rood vlees;
 • Gebruik probiotica. Met probiotica kan de darmflora verbeteren;

Wilt u als werkgever voor uw werknemers coaching op een gezonde leefstijl ? Stuur dan een mailtje naar beterleven@beter.com

RSI dag : Verhoogd risico op RSI/KANS door mobiele apparatuur

27 februari 2017

Op 28 februari is het nationale  RSI (Repetitive Strain Injury) dag . Graag willen we op deze dag aandacht schenken aan de verhoogde arbeid risico’s bij gebruik van mobiele apparatuur. Door het toenemend gebruik van flexplekken en mobiele  apparatuur zoals smartphone en tablet  zijn  de arbeidsrisico’s op RSI toegenomen. Werknemers zijn zich niet voldoende bewust hoe de mobiele apparaten op een gezonde manier te gebruiken.

De werkgever is vanuit de wet verplicht om zijn werknemers hierover voor te lichten. Per 1 januari 2017 zijn  de norm NEN-EN 1335-1 en de eisen in de NPR 1813 aangepast en het is verstandig om bij de inrichting van de beeldschermwerkplekken hier rekening mee te houden.   Het opstellen van bijvoorbeeld regels voor (mobiel) beeldschermwerk en het aanbieden van laptophouders vanuit de werkgever  kunnen daarbij een hulpmiddel zijn.  Daarnaast  krijgt  de werknemer ook meer verantwoordelijkheid om zijn werkplek goed in te richten.  Steeds vaker werken werknemers met een laptop of tablet in de hand of op schoot in de trein, de auto of thuis op de bank. Het op deze manier gebruiken van mobiele apparatuur neemt toe.  Het blijft belangrijk bij gebruik van mobiele apparatuur een werkplek goed in te stellen. Een laptop op schoot geeft extra risico’s. Een laptophouder, een losse muis en toetsenbord kunnen ervoor zorgen dat de handen, polsen, schouders en nek minder belast worden. Bij veel leeswerk , kan het koppelen van de apparatuur aan een groot beeldscherm  de risico’s verminderen.

Op naar een gezonde werkplek  en veilig gebruik van mobiele apparatuur om het aantal RSI/KANS klachten te verminderen!

Geïnteresseerd in  advies over  het inrichten van gezonde werkplekken?  Neem gerust contact op met de Arbo adviseurs Arbeidsomstandigheden van Beter  via  hannie.salters@beter.com  of ellen.de.waal@beter.com

Oudere berichtenNieuwere berichten