Nieuws en initiatieven

Gebruik persoonsgegevens 2018 door arbodienst en werkgever

29 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 moeten persoonsgegevens worden aangeleverd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze nieuwe privacy richtlijnen hebben directe consequenties voor de uitwisseling van werknemer- en verzuimgegevens tussen Beter en haar klanten.

 

Veiligheid voorop

Om te waarborgen dat de gegevensuitwisseling op een correcte manier plaatsvindt, is de Nationale Verzuim Standaard 2017 (NVS2017) ontwikkeld, samen met de arbodiensten en de leveranciers van personeelsinformatie- en verzuimsystemen. Deze standaard voldoet volledig aan de nieuwe richtlijnen van de AP.

 

Aanleveren van gegevens

Wanneer u de verzuimmeldingen van uw zieke werknemers aanlevert vanuit een personeelsinformatie– of verzuimsysteem is het goed om te weten dat Beter nauw samenwerkt met de meeste leveranciers van deze systemen om de huidige koppeling om te zetten naar NVS 2017.

Er zijn drie mogelijkheden om de correcte verzuimgegevens met Beter uit te wisselen, namelijk:

  • U muteert de gegevens zelf in ons systeem
  • U levert een XML-bestand aan dat aan de nieuwe SIVI 2017 standaard voldoet (mocht u nog geen gebruik maken van  XML-bestanden volgens de SIVI 2017-standaard kunnen hier afspraken over gemaakt worden).
  • U autoriseert Beter om de gegevens uit uw eigen personeelsinformatiesysteem te halen. Uiteraard betreft het hier slechts de gegevens die Beter volgens de nieuwe richtlijnen van AP mag verwerken.

 

Wanneer u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met onze ICT helpdesk. Uiteraard kunt u met uw vragen ook bij uw contactpersoon van Beter terecht.

 

Bronnen

Veiligheid van data

27 januari 2017

Op 28 januari is het de Europese dag van de privacy. Graag brengen wij onder de aandacht hoe wij als arbodienst zorgvuldig omgaan met de (medische) gegevens van uw medewerkers en aan uw organisatie gerelateerde data. Hierbij houden we rekening met de balans tussen technologische vooruitgang en digitale gegevensbescherming.

Wij worden regelmatig getoetst aan de eisen die gesteld worden voor een ISO certificering op dit gebied. Beter is ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd, een internationale standaard en de hoogste norm van informatiebeveiliging binnen de zorg. Deze certificaten bevestigen onze zorgvuldigheid en integriteit met betrekking tot uw vertrouwelijke gegevens.

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw (medische) gegevens?  Neem dan contact met ons op.

Beter is nu ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd

08 januari 2016

Bij ons zijn uw gegevens in goede handen, Beter hecht veel waarde aan security en informatieveiligheid. Zeker wanneer het medische gegevens betreft, vandaar dat wij heel trots zijn op onze ISO certificering. De ISO Certificering 27001 : 2013 is een internationale standaard van informatiebeveiliging en de NEN 7510 norm is specifiek gericht op informatiebeveiliging binnen de zorg. Het betreft de hoogste norm van ISO-certificering, waarin Beter zonder uitsluitingen is geslaagd.

De certificaten bevestigen onze zorgvuldigheid en integriteit met betrekking tot uw vertrouwelijke informatie. Belangrijk voor ons, maar ook voor de informatiebeveiliging van uw gegevens!