Nieuws en initiatieven

Hoe company counseling verzuim kan voorkomen

22 maart 2018

“Iedereen komt in het leven obstakels tegen, sommige zijn fysiek of hebben betrekking op iemands  persoonlijkheidskenmerken. Andere bevinden zich in de privésfeer of zijn arbeid gerelateerd. Vaak is er echter sprake van een combinatie, wat maakt dat mensen ontregeld raken” aldus Marieke Peek, company counselor (bedrijfsmaatschappelijk werk) bij Beter. “Het is dus niet de vraag of je persoonlijke dilemma’s tegen zal komen maar hoe je hier mee dealt. Het hoeft namelijk niet direct te betekenen dat je niet kan werken, integendeel; wanneer door omstandigheden in het leven twijfel, onzekerheid en/of spanning is ontstaan kan werk juist structuur en houvast bieden. Wellicht ben je dan tijdelijk niet de topper van de afdeling, maar kan wel de basis gelegd worden om dat op een later moment weer te zijn”.

Company counseling bij Beter

 
Op dit moment is 63% van de mensen die een counseling traject bij Beter volgen ondanks tegenslagen in de mogelijkheid om aan het werk te blijven. Een company counselor helpt om enerzijds zicht te krijgen op persoonlijke eigenschappen die er voor zorgen dat je je op een positieve manier ontwikkelt. Anderzijds om helpen te ontrafelen welke eigenschappen effectief gedrag in de weg staan of leiden tot zorgen of onzekerheid.

Tijdens een counseling traject ontdek je gedragspatronen en leer je belemmeringen zien die minder effectief gedrag in stand houden. In deze psychosociale ondersteuning vormt de dagelijkse praktijk het uitgangspunt van de begeleiding. De aanpak is altijd resultaatgericht en globaal opgebouwd uit vier fases. In eerste instantie is het van belang dat mensen geconfronteerd worden met de wijze waarop ze  met bepaalde zaken omgaan.  Als de bewustwording van persoonlijke ingewikkeldheden is ontstaan kan hier specifiek op worden ingegaan. Hierna ontstaat de fase van reflectie gevolgd door verankering om ook op termijn terugval te kunnen signaleren en disbalans te voorkomen.

Door een duidelijk onderscheid te maken op welk niveau de obstakels plaatsvinden kan er gericht gewerkt worden aan een hernieuwde balans. Deze hernieuwde balans zorgt er vaak voor dat mensen zich in staat voelen om op alle fronten goed te kunnen functioneren.

Neem contact met ons op!

 
Wil je meer weten over de counseling trajecten die wij aanbieden, neem dan contact met ons op!

  Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

  Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
  hele land.

  Telefoonnummer

  088 9090 200

  Beter algemeen / vestiging Amsterdam

   

  088 9090 240

  ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

   

  088 9090 255

  Directe verzuimcontrole (spoed)

   

  Email

  Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
  Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

  Ga naar veelgestelde vragen.

   

  Interview met Rudy van Leusden over preventieprogramma's en DNA onderzoek

  13 februari 2018

  Rudy van Leusden (algemeen directeur Beter) is door het Zilveren Kruis geïnterviewd over onze preventieprogramma’s zoals het moedervlekkenspreekuur. Zilveren Kruis ontdekte na een gebruiksanalyse iets opvallends in de afname van zorg bij ABN AMRO medewerkers; dermatologie werd meer dan gemiddeld afgenomen. Uiteraard wilde Rudy dit gelijk aanpakken en was het moedervlekkenspreekuur al gauw geboren.  ‘We schrokken een beetje van het succes. De wachtkamer zat overvol.’

  Gezondheidsonderzoek van Beter

  29 januari 2018

  Op Nieuwjaarsdag gaan veel mensen aan de slag met goede voornemens, die meestal met de een gezonde leefstijl te maken hebben. Wilt u uw medewerkers steunen in hun voornemens en hen op weg helpen naar een gezondere leefwijze? Maak dan gebruik van onze gezondheidsonderzoeken.

  Meten is weten

  Uw medewerkers zijn belangrijk voor uw organisatie en dus ook hun gezondheid. Beter biedt gezondheidsonderzoeken aan waarbij de medewerker via een medisch bewezen methode te weten komt hoe zijn/haar gezondheid er voor staat. Waar verbetering haalbaar is kan uw medewerker deelnemen aan een coachingstraject. De ervaren en gecertificeerde professionals van Beter staan de deelnemer aan het traject met raad en daad bij op hun weg naar een meer gezonde en vitaler manier van leven.

  Meer weten? Bekijk meer informatie over onze gezondheidsonderzoeken of neem direct contact op!

  Vertrouwenspersoon van Beter

  Ongewenst gedrag op de werkvloer; het komt vaker voor dan we denken. Meer dan 1,2 miljoen mensen blijken er jaarlijks mee te maken te hebben. Dat betekent dat 1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd.

  Vertrouwenspersoon

  Wat kunt u  als werkgever hier tegen doen en hoe zorgt u dat het slachtoffer met zijn/haar verhaal terecht kan bij iemand die kan helpen? In zo’n geval kan een vertrouwenspersoon worden ingezet. Bij Beter zijn dit onze company counselors (bedrijfsmaatschappelijk werk). Bij hen kan een medewerk(st)er in alle anonimiteit zijn of haar verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon  weet de juiste kanalen te bewandelen en kan doorverwijzen. Ook kunnen de vertrouwenspersonen adviseren hoe de kans op ongewenst gedrag binnen uw bedrijf zo klein mogelijk te houden.

  Meer weten? Neem contact met ons op.

  Werkplekonderzoek

  Als u een zittend beroep heeft dan is het van belang dat uw werkhouding zo optimaal mogelijk is. Hiervoor zijn bepaalde “werkplaatsnormen” opgesteld. Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Toch kan werken in een kantooromgeving klachten opleveren aan bijvoorbeeld uw rug, nek, schouders of pols.

   

  Heeft u fysieke klachten door het werken aan een bureau?

  Het is belangrijk dat u een optimale werkhouding heeft, Beter geeft hier over advies. Zo hebben wij een video-instructie gemaakt waarin wordt uitgelegd waar u op moet letten.
  Deze video is op aanvraag te verkrijgen via Beter. Naar contactpagina.

   

  Ik heb de video instructie opgevolgd maar nog steeds klachten.

  Nemen uw klachten niet af na het opvolgen van de video instructie dan kan het zijn dat uw klachten persoonlijker zijn (u bent bijvoorbeeld erg lang of u heeft een fysieke beperking). Een werkplekonderzoek brengt deze klachten aan het licht.

  Hoe vraag ik een werkplekonderzoek aan?

  Als Beter de arbodienst van uw werkgever is dan kan er een werkplekonderzoek worden aangevraagd. U komt eerst op het spreekuur van een bedrijfsarts, dit is een “ open spreekuur” dit houdt in dat Beter uw werkgever niet op de hoogte brengt van uw bezoek. Tijdens dit spreekuur worden uw klachten besproken en wat u reeds ondernomen heeft om dit te verbeteren. Op basis hier van kan de bedrijfsarts opdracht geven voor het uitvoeren van een werkplekonderzoek.

   

  Wie voert het werkplekonderzoek uit ?

  De Arbo-adviseur komt uw werkplek onderzoeken en zal u verschillende vragen stellen.
  Hier wordt een rapport van opgemaakt dat aan u gestuurd wordt.

   

  En hoe gaat het dan verder?

  De aanbevelingen in het rapport van de Arbo-adviseur deelt u zelf met de uw werkgever.
  Het is dan aan uw werkgever of hij de aanbevelingen in het rapport opvolgt.
  Dit kan bijvoorbeeld een aangepast bureau of toetsenbord zijn.

   

  Zijn hier kosten aan verbonden?

  Ja, er zijn kosten aan verbonden voor uw werkgever.
  De kosten van het open spreekuur, het werkplekonderzoek en de aanschaf van eventuele ondersteunende middelen zijn voor rekening van uw werkgever.

   

  Meer weten?

  Neem contact met ons op.

  Moedervlekken spreekuur van Beter

  30 augustus 2017

  Ons moedervlekken spreekuur blijkt een groot succes! Nadat onze dokters zijn opgeleid door het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis hebben we een pilot gedaan bij de ABN AMRO, er was zeer veel belangstelling voor de controle. De medewerkers werden gecheckt op eventuele kwaadaardige moedervlekken en zo nodig doorverwezen.

  moedervlekken spreekuur beter, moedervlek, zon

  Spreekuur van Beter

  Wij bieden ons moedervlekken spreekuur op verschillende manieren aan

  • Inloopspreekuur

   Uw medewerkers kunnen op een voor hen gelegen moment op de dag van het spreekuur langs komen.

  • Spreekuur op afspraak

   Uw medewerkers kunnen op de dag van het spreekuur een afspraak maken.

  Het moedervlekken spreekuur is onderdeel van onze dienstverlening. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden bij u op kantoor, neem dan contact op via onderstaand formulier.

   Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

   Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
   hele land.

   Telefoonnummer

   088 9090 200

   Beter algemeen / vestiging Amsterdam

    

   088 9090 240

   ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

    

   088 9090 255

   Directe verzuimcontrole (spoed)

    

   Email

   Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
   Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

   Ga naar veelgestelde vragen.

   Wat doe je als leidinggevende in de volgende situaties?

   24 mei 2017

   Een medewerker maakt veel blasfemische (godslasterlijke) opmerkingen op de werkvloer. Een aantal collega’s klaagt daar geregeld over. Als leidinggevende ben je met de medewerker een aantal keren hierover in gesprek geweest. De medewerker doet het af met dat het gewoon een spontane reactie is. Een derde collega is orthodox christelijk en heeft de vertrouwenspersoon ingeschakeld en wil dat het echt stopt. Het kwetst die collega diep en hij meldt zich vervolgens ziek als het weer gebeurd.

   Een medewerker wordt beschuldigd van ongewenste omgangsvormen. Een vrouwelijke collega geeft aan dat hij bij haar aan de deur is geweest. Ze vertelt ook dat ze wel eens laat op de avond gebeld word door hem. Ze heeft gemeld aan collega, dat ze hiervan niet gediend is. Ze meldt dit aan leidinggevende. Deze zegt dat dit buiten werktijd om gebeurt. Vervolgens meldt ze zich ziek. Ze consulteert de vertrouwenspersoon en deze geeft advies aan leidinggevende om het op te pakken.

   In deze beide situaties kan je als leidinggevende de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen inschakelen voor consultatie. Je kunt als leidinggevende advies vragen hoe hiermee om te gaan. Het zijn inderdaad geen makkelijke vraagstukken. Als leidinggevende heb je eerst de neiging om te kijken of het waar of niet waar is. Dat laatste moet je juist niet doen om bagatellisering te voorkomen. Daarnaast heb je daar ook misschien een mening over, van ” zo erg is het toch ook weer niet”. Het gaat om het belevingsaspect, hoe ervaar je het persoonlijk en dat is altijd subjectief. Jij kan het onbelangrijk vinden, maar voor de ander kan het heel belangrijk zijn. Natuurlijk kan ongewenst gedrag de werksfeer beïnvloeden, zeker als het gaat om toename in de werkdruk beleving. Zie het juist als een mogelijkheid om de communicatie tussen de medewerkers te verbeteren en om erger te voorkomen. Je wil immers toch dat werknemers fluitend naar het werk gaan? Als je er als leidinggevende niets aan doet, dan kan het leiden tot meer verzuim en onvrede op de werkvloer. Dus laat het vooral niet liggen en pak het direct op en maak concrete verbeterafspraken met de betrokken medewerkers.  

   Wil je weten wat je er precies aan kunt doen, neem dan vrijblijvend contact op met de vertrouwenspersonen van Beter ARBO dienst. Voor meer informatie:

   Onze vertrouwenspersonen

    

    

   Weg met de werkstress

   13 februari 2017

   In een artikel van Flow Arbo Portal is de projectleider PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting) bij de inspectie SZW geïnterviewd over de belangrijkste bevindingen en leerpunten van de inspecties bij woningcorporaties. Als werkomstandigheden, zoals de psychische druk en de omgang met anderen, niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan.  In dit interview geeft zij veel concrete adviezen om werkstress aan te pakken. Bent u geïnteresseerd?  Klik hier

   Bedrijfsartsen van Beter deskundig in het Eigen Regie Model

   30 september 2016

   Alle bedrijfsartsen van Beter zijn opgeleid en deskundig in het werken volgens het Eigen Regie Model van Falke & Verbaan. Een bedrijfsarts speelt een belangrijke rol in de beheersing van verzuim binnen organisaties. Als resultaatgerichte organisatieadviseur en adviseur van de manager in zijn regierol. Maar ook door zijn bijdrage in het integraal verzuimmanagement, het sturen van gedrag en het maken van verzuimanalyses op organisatieniveau. De bedrijfsartsen van Beter zijn pro actieve en deskundige gesprekspartners bij het beheersen van het verzuim binnen uw organisatie.

   interview-tussen-twee-personen

   Mindfulness

   26 mei 2016

   In boeken, tijdschriften, artikelen, radio en TV wordt steeds meer aandacht besteed aan Mindfulness. Mindfulness kent zijn oorsprong in het boeddhisme en gaat in op de bewustwording en opmerkzaamheid van ‘het’ moment. In de waan van de dag, leven we -of beter gezegd- overleven we op de automatische piloot. We houden ons vast aan vaste routines, terwijl onze geest ondertussen druk is met de boodschappenlijstjes, het nog moeten bellen van die ene vriend of vriendin, het plannen van alle sportlessen van de kinderen en ga zo maar door. De waan van de dag, een herkenbaar begrip in onze samenleving. Het leven in het hier en nu, dat is waar mindfulness om gaat. Aandacht kunnen richten naar ‘het’ moment, van een rustig ontbijt tot een prachtige ondergaande zon. Een moment van opladen, reflecteren en het bewust sturen van je aandacht zonder afgeleid te worden.

   Dat mindfulness kan helpen belemmerende gedachten los te laten, stress te reduceren en te focussen op het moment, oké. Toch lijkt dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het gaat om de kunst om te schakelen. Vaker uit de doe-modus te durven stappen, routines los te durven laten en de verander- en actiemodus om te zetten in de acceptatiemodus. Bewust aandacht geven aan het moment zonder oordeel, lijkt het al makkelijker?

   In onze dynamische samenleving worstelen veel mensen, jong en oud, met overmatige stress. Stress wordt vaak veroorzaakt doordat onze geest meer bezig is met het verleden of de toekomst in plaats van het hier en nu. Mindfulness brengt je terug naar het moment. Mindfulness is het makkelijkst te begrijpen vanuit het tegendeel; de routines en de automatische piloot. Autorijden, onze werkzaamheden, de weekplanning; veel van onze activiteiten worden gedraaid op vaste routines terwijl onze denkkracht tegelijkertijd bezig is met de to-do lijstjes of juist dat ene nare gesprek met je collega van 3 weken geleden. Kwalijk? Wel wanneer automatische reactiepatronen met ons aan de haal gaan en bepalen wat we denken en hoe we handelen.

   Kortom: Mindfulness is geen directe gelukbrenger, maar kan ons bewuster maken van de manier waarop we leven, in hoeverre we ons laten sturen door vaste routines en hoe we onze denkpatronen laten beïnvloeden. Mindfulness verandert geen problemen of situaties, ook geeft het geen directe oplossingen. Wat mindfulness doet is het innerlijk vermogen ontwikkelen om problemen of een situatie in een bewuster perspectief te kunnen plaatsen en deze naar de achtergrond te schuiven.

   Het focussen en kunnen sturen van je aandacht, zorgt dat je afstand kan nemen van alle gedachten, je makkelijker kan concentreren, makkelijker beslissingen kan nemen (op basis van bewuste keuzes in plaats van automatische routines), het zorgt dat je makkelijker kan ontspannen en beter met stress om kan gaan. Waar wacht je nog op? Start gewoon direct nu achter je bureau met onderstaande oefeningen:

   • Start in de ochtend met een ademhalingsoefening in plaats van het checken van je werkmail. Haal 10x aandachtig adem en laat gedachten voorbij komen, zie ze als gebeurtenissen en situaties die ‘in- en uitstromen’. Blijf aandachtig focussen op de ademhaling en leg vervelende gedachten naast je neer.
   • Zoek een activiteit die je dagelijks doet, dit kan bijvoorbeeld koken zijn, of douchen of tandenpoetsen. Doe dit aandachtig en zo langzaam mogelijk. Wees je bewust van wat je voelt, wat je ziet, wat je doet en wat je hoort en misschien proeft.
   • Neem op je werk een moment waarop je 5x rustig en aandachtig ademhaalt. Laat de gedachten vanzelf komen en gaan.
   • Luister met aandacht naar anderen. Merk afleiding op en probeer niet te oordelen over de inhoud. Reageer pas wanneer de ander het vraagt en blijf oordeel vrij.

   Geïnteresseerd in een uitgebreide training of een workshop? Neem dan contact op met Hannelore Kalter of Jack Reinders via trainingen@beter.com

   Oudere berichten