Participatiewet, wat betekent dit voor uw organisatie?

De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en een deel van de Wajong. Met de invoering van de Participatiewet heeft het kabinet het doel gesteld; zoveel mogelijk werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in het bedrijfsleven. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Werkgevers krijgen de verantwoordelijkheid banen vrij te maken en werkplekken zo aan te passen dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst kunnen nemen.

 

In het volgende filmpje legt het UWV uit wat dit betekent voor werkgevers

De Quotumwet

Als het werkgevers niet lukt deze doelstellingen, ofwel het ‘Quotum’ te halen, loopt men per 1 januari 2017 (invoering Quotumwet) het risico op boetes per niet ingevulde werkplek. Voor veel werkgevers is dit een grote verandering, die aandacht vraagt op strategisch niveau. Niet zozeer omtrent de motivatie om arbeidsparticipatie te verhogen, maar wel omtrent het beleid en de praktische invulling daarvan.

Wat doet Beter als het gaat om participatie

Los van de verplichting die de participatiewet met zich meebrengt, wil Beter vanuit maatschappelijk oogpunt bijdragen aan het ‘Beter participeren’ van werknemers met een arbeidsbeperking. Dit doen wij binnen onze eigen organisatie, in de ondersteuning van onze klanten en door het delen van onze kennis op verschillende platformen. Meer weten of een keer verder praten over dit onderwerp, neem dan contact op!