Nieuws en initiatieven

De Second Opinion en het Deskundigen Oordeel; wat is het verschil?

30 augustus 2017

We zien deze vraag met regelmaat voorbij komen tijdens verzuimtrajecten. Speciaal voor een Second Opinion kan Beter een beroep doen op externe bedrijfsartsen om een onafhankelijke diagnose stellen. Maar wat is nou het verschil?

De Second Opinion

De werknemer wil meer informatie van- of twijfelt aan het advies van de huidige bedrijfsarts. In dat geval kan hij bij een andere bedrijfsarts een Second Opinion aanvragen. Dit verzoek moet altijd gehonoreerd worden, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De werkgever betaalt dit extra consult bij een bedrijfsarts.

Het Deskundigenoordeel

De werknemer of de werkgever kan het deskundigenoordeel aanvragen. Het UWV geeft een oordeel over de volgende situaties:

 • Kan de werknemer volledig het eigen werk doen?
 • Heeft de werknemer genoeg gedaan aan de re-integratie?
 • Is het aangepast eigen of ander werk dat de medewerker moet doen passend?
 • Heeft de werkgever genoeg gedaan voor de re-integratie?
 • Kan het ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als het werk wordt aangepast? Of door de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Het UWV kijkt naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt daarop, zij geeft geen advies over hoe het verder moet. Hier vindt u meer informatie over het deskundigen oordeel.

Klik hier om meer nieuws te lezen.

 

Second Opinion aanvragen

Bent u opzoek naar meer informatie over een Second Opinion vraag dan meer informatie aan via onderstaand contact formulier.

  Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

  Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
  hele land.

  Telefoonnummer

  088 9090 200

  Beter algemeen / vestiging Amsterdam

   

  088 9090 240

  ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

   

  088 9090 255

  Directe verzuimcontrole (spoed)

   

  Email

  Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
  Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

  Ga naar veelgestelde vragen.

  Wat doe je als leidinggevende in de volgende situaties?

  24 mei 2017

  Een medewerker maakt veel blasfemische (godslasterlijke) opmerkingen op de werkvloer. Een aantal collega’s klaagt daar geregeld over. Als leidinggevende ben je met de medewerker een aantal keren hierover in gesprek geweest. De medewerker doet het af met dat het gewoon een spontane reactie is. Een derde collega is orthodox christelijk en heeft de vertrouwenspersoon ingeschakeld en wil dat het echt stopt. Het kwetst die collega diep en hij meldt zich vervolgens ziek als het weer gebeurd.

  Een medewerker wordt beschuldigd van ongewenste omgangsvormen. Een vrouwelijke collega geeft aan dat hij bij haar aan de deur is geweest. Ze vertelt ook dat ze wel eens laat op de avond gebeld word door hem. Ze heeft gemeld aan collega, dat ze hiervan niet gediend is. Ze meldt dit aan leidinggevende. Deze zegt dat dit buiten werktijd om gebeurt. Vervolgens meldt ze zich ziek. Ze consulteert de vertrouwenspersoon en deze geeft advies aan leidinggevende om het op te pakken.

  In deze beide situaties kan je als leidinggevende de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen inschakelen voor consultatie. Je kunt als leidinggevende advies vragen hoe hiermee om te gaan. Het zijn inderdaad geen makkelijke vraagstukken. Als leidinggevende heb je eerst de neiging om te kijken of het waar of niet waar is. Dat laatste moet je juist niet doen om bagatellisering te voorkomen. Daarnaast heb je daar ook misschien een mening over, van ” zo erg is het toch ook weer niet”. Het gaat om het belevingsaspect, hoe ervaar je het persoonlijk en dat is altijd subjectief. Jij kan het onbelangrijk vinden, maar voor de ander kan het heel belangrijk zijn. Natuurlijk kan ongewenst gedrag de werksfeer beïnvloeden, zeker als het gaat om toename in de werkdruk beleving. Zie het juist als een mogelijkheid om de communicatie tussen de medewerkers te verbeteren en om erger te voorkomen. Je wil immers toch dat werknemers fluitend naar het werk gaan? Als je er als leidinggevende niets aan doet, dan kan het leiden tot meer verzuim en onvrede op de werkvloer. Dus laat het vooral niet liggen en pak het direct op en maak concrete verbeterafspraken met de betrokken medewerkers.  

  Wil je weten wat je er precies aan kunt doen, neem dan vrijblijvend contact op met de vertrouwenspersonen van Beter ARBO dienst. Voor meer informatie:

  Onze vertrouwenspersonen

   

   

  Inspectie SZW handhaaft actief op een volledige en betrouwbare RI&E

  12 april 2017

  De Inspectie SZW handhaaft actief op de aanwezigheid van een volledige en actuele RI&E. Wij merken dit door een toenemende vraag van organisaties die door de Inspectie SZW  zijn onderzocht en waarvan de RI&E niet volledig of betrouwbaar werd bevonden. De psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen zoals pesten, agressie en discriminatie) is te summier geïnventariseerd en de risico’s worden onvoldoende beheerst. Deze organisaties dachten dat ze hun zaakjes goed geregeld hadden maar moeten alsnog op korte termijn een deugdelijke RI&E en risicobeheersing in orde maken. Dit brengt extra werk met zich mee en zorg voor negatieve publiciteit, zowel naar eigen medewerkers als naar klanten en de buitenwacht.

  De RI&E van Beter is uitgebreid omdat wij er juist aan hechten dat alle risico’s volledig en betrouwbaar geïnventariseerd worden. En dat de RI&E een praktisch plan van aanpak oplevert dat de klant daadwerkelijk helpt een nog gezonder en veiliger werkklimaat te creëren en behouden. Onze aanpak van de RI&E is in lijn met de Inspectie SZW. Dat is Beter.

  Dilemma's bij de second opinion door een andere bedrijfsarts

  27 januari 2017

  In de arbowetswijziging, kan een werknemer, die het niet eens is met het oordeel van de eigen bedrijfsarts,een second opinion aanvragen. Bij de uitvoering van een second opinion door een andere bedrijfsarts spelen de volgende dilemma’s een rol. De werknemer heeft geen vrije artsenkeuze bij het aanvragen van de second opinion en er zijn zorgen over de uitvoerbaarheid. Gaat er een vaste pool met bedrijfsartsen komen? Zijn er uitsluitingscriteria voor de werknemer om een second opinion aan te vragen? Hoe verhoudt de second opinion zich ten opzichte van het deskundigenoordeel? Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is nu aan zet.

  Week van de werkstress 2016!

  14 november 2016

  Dit is een oud artikel, klik hier om naar het meest recente artikel te gaan.

   

  Aankondiging week van de werkstress 2016

  03 oktober 2016

  De week van de werkstress is dit jaar van 14 november tot en met 18 november. In deze week is er speciale aandacht voor werkstress.
  Bij werkstress spelen een aantal belangrijke stress-veroorzakende omstandigheden op het werk een belangrijke rol in het ervaren van werkstress. Wanneer een werknemer te veel taken heeft die zijn draagkracht te boven gaan, spreek je van overbelasting. Bij te weinig , te eenvoudig of monotoon werk is er sprake van onderbelasting. Wanneer het niet duidelijk is voor de werknemer waarvoor hij verantwoordelijk is en wat er van hem verwacht wordt, kan er sprake zijn van taakonduidelijkheid , rolonduidelijkheid of teveel verantwoordelijkheid. Ook sociale aspecten zoals de mogelijkheid tot overleg, het ontbreken van sociale steun , maar ook conflicten op het werk. Dit geldt ook voor onzekerheid over de toekomst van de baan. Bovenstaande stress-veroorzakende omstandigheden bepalen de mate waarin een werknemer werkstress ervaart. Dit is een subjectieve beleving. Zorg voor een goede belasting versus belastbaarheid in het werk!
  Bent u geïnteresseerd in advies van de professionals van Beter over stress, neem contact op via het onderstaande contactformulier.

  manager-met-handen-in-het-haar

   Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

   Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
   hele land.

   Telefoonnummer

   088 9090 200

   Beter algemeen / vestiging Amsterdam

    

   088 9090 240

   ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

    

   088 9090 255

   Directe verzuimcontrole (spoed)

    

   Email

   Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
   Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

   Ga naar veelgestelde vragen.

    

   Bedrijfsartsen van Beter deskundig in het Eigen Regie Model

   30 september 2016

   Alle bedrijfsartsen van Beter zijn opgeleid en deskundig in het werken volgens het Eigen Regie Model van Falke & Verbaan. Een bedrijfsarts speelt een belangrijke rol in de beheersing van verzuim binnen organisaties. Als resultaatgerichte organisatieadviseur en adviseur van de manager in zijn regierol. Maar ook door zijn bijdrage in het integraal verzuimmanagement, het sturen van gedrag en het maken van verzuimanalyses op organisatieniveau. De bedrijfsartsen van Beter zijn pro actieve en deskundige gesprekspartners bij het beheersen van het verzuim binnen uw organisatie.

   interview-tussen-twee-personen

   Beter op HR Live | 13 oktober 2015

   24 september 2015

   HR Live is een nieuw kennisintensief event voor HR-managers, HR-directeuren en HR-professionals. Organisaties staan voor grote uitdagingen. Als gevolg van de veranderende wetgeving, het aantrekken van de arbeidsmarkt en nieuwe technologische ontwikkelingen zijn organisaties constant in beweging. Al deze veranderingen hebben grote gevolgen op de organisaties en haar medewerkers. Beter geeft deze dag verschillende workshops op het gebied van een optimale gezondheid in organisaties en zal aanwezig zijn om met HR professionals te sparren over de invulling van hun gezondheidsbeleid. Een van de workshops gaat over integriteit en ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Sacha Spoor (Nyenrode) en Dick de Bruijn (Company Counselor & vertrouwenspersoon Beter) geven concrete adviezen om ongewenst gedrag te verminderen en bieden handvatten direct aan de slag te gaan. De interactieve workshop gaat onder andere in op:

   • Wat is ongewenst gedrag?
   • De rol van HR bij klachten?
   • Beleid op het gebied van integriteit/ongewenst gedrag?
   • De rol van de vertrouwenspersoon?

   Meld je aan via Hrlive.nl en ontmoet ons tijdens deze dag. Mocht u verhinderd zijn dan denken wij ook graag op een ander moment met u mee over de gezondheid binnen uw organisatie.

   Week van de RI&E 2015

   16 juni 2015

   Risico-inventarisatie &-evaluatie, hoe heeft u dit ingeregeld?

   Sinds 1994 is de Risico-Inventarisatie &-Evaluatie (RI&E) verplicht voor alle werkgevers in Nederland. De RI&E bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een overzicht van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie, de mate en manier waarop ze beheerst worden en een plan van aanpak om ze nog efficiënter te kunnen beheersen. Zo worden veiligheids- en gezondheidsrisico’s effectief verminderd en kunt u stappen maken naar een productieve en gezonde(re) werkomgeving.

   Wat is belangrijk?

   Wanneer u op de hoogte bent van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, kunt u gericht beleid voeren en een gezondere werkomgeving bevorderen. Door middel van een intake worden uw specifieke behoeften inzichtelijk gemaakt. Beter biedt u maatwerk voor een gerichte en passende risico-inventarisatie. Met als resultaat dat uw werknemers de focus kunnen leggen op de daadwerkelijke werkzaamheden.

   Meer weten of binnenkort verder praten?

   Goede, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden geven uw organisatie een voorsprong door een efficiënte en productieve bedrijfsvoering. Wij denken graag met u en uw organisatie mee richting een gezonde en productieve werkomgeving!

    

    

   Participatiewet, wat betekent dit voor uw organisatie?

   16 februari 2015

   De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en een deel van de Wajong. Met de invoering van de Participatiewet heeft het kabinet het doel gesteld; zoveel mogelijk werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in het bedrijfsleven. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Werkgevers krijgen de verantwoordelijkheid banen vrij te maken en werkplekken zo aan te passen dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst kunnen nemen.

    

   In het volgende filmpje legt het UWV uit wat dit betekent voor werkgevers

   De Quotumwet

   Als het werkgevers niet lukt deze doelstellingen, ofwel het ‘Quotum’ te halen, loopt men per 1 januari 2017 (invoering Quotumwet) het risico op boetes per niet ingevulde werkplek. Voor veel werkgevers is dit een grote verandering, die aandacht vraagt op strategisch niveau. Niet zozeer omtrent de motivatie om arbeidsparticipatie te verhogen, maar wel omtrent het beleid en de praktische invulling daarvan.

   Wat doet Beter als het gaat om participatie

   Los van de verplichting die de participatiewet met zich meebrengt, wil Beter vanuit maatschappelijk oogpunt bijdragen aan het ‘Beter participeren’ van werknemers met een arbeidsbeperking. Dit doen wij binnen onze eigen organisatie, in de ondersteuning van onze klanten en door het delen van onze kennis op verschillende platformen. Meer weten of een keer verder praten over dit onderwerp, neem dan contact op!