Gezondheidscheck, actief werken aan een betere gezondheid!

Gezondheidschecks zijn veelal een eerste stap richting een betere leefstijl. Het gaat om bewustwording van leefstijl, waardoor inzicht verkregen wordt en eigen verantwoordelijkheid wordt vergroot. Deze preventieve gezondheidsonderzoeken, geven een leefstijl en/of gezondheidsadvies, waar een ieder zelf mee aan de slag kan. Een concreet advies, wat echter nog niet direct leidt tot het actief werken aan een betere gezondheid.

Beter biedt verschillende gezondheidschecks aan, kijk hier voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

Meten is weten, maar het daadwerkelijk doen is vaak lastiger. Wat maakt dat een advies succesvol opgevolgd wordt en echt bijdraagt aan een betere en gezondere leefstijl? Coaching helpt bij het stellen van doelen en het concreet maken van de tussenliggende stappen. Het geeft inzicht in de benodigde acties en directe evaluatie maakt het mogelijk stappen te zetten richting een blijvend betere gezondheid.

Meer bewegen, gezonder eten en bewust bezig met je leefstijl. Beter volhouden!

Beter leven resultaat