Dilemma’s bij de second opinion door een andere bedrijfsarts

In de arbowetswijziging, kan een werknemer, die het niet eens is met het oordeel van de eigen bedrijfsarts,een second opinion aanvragen. Bij de uitvoering van een second opinion door een andere bedrijfsarts spelen de volgende dilemma’s een rol. De werknemer heeft geen vrije artsenkeuze bij het aanvragen van de second opinion en er zijn zorgen over de uitvoerbaarheid. Gaat er een vaste pool met bedrijfsartsen komen? Zijn er uitsluitingscriteria voor de werknemer om een second opinion aan te vragen? Hoe verhoudt de second opinion zich ten opzichte van het deskundigenoordeel? Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is nu aan zet.