Veiligheid van data

Op 28 januari is het de Europese dag van de privacy. Graag brengen wij onder de aandacht hoe wij als arbodienst zorgvuldig omgaan met de (medische) gegevens van uw medewerkers en aan uw organisatie gerelateerde data. Hierbij houden we rekening met de balans tussen technologische vooruitgang en digitale gegevensbescherming.

Wij worden regelmatig getoetst aan de eisen die gesteld worden voor een ISO certificering op dit gebied. Beter is ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd, een internationale standaard en de hoogste norm van informatiebeveiliging binnen de zorg. Deze certificaten bevestigen onze zorgvuldigheid en integriteit met betrekking tot uw vertrouwelijke gegevens.

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw (medische) gegevens?  Neem dan contact met ons op.

Related Posts