Bedrijfsartsen van Beter deskundig in het Eigen Regie Model

Alle bedrijfsartsen van Beter zijn opgeleid en deskundig in het werken volgens het Eigen Regie Model van Falke & Verbaan. Een bedrijfsarts speelt een belangrijke rol in de beheersing van verzuim binnen organisaties. Als resultaatgerichte organisatieadviseur en adviseur van de manager in zijn regierol. Maar ook door zijn bijdrage in het integraal verzuimmanagement, het sturen van gedrag en het maken van verzuimanalyses op organisatieniveau. De bedrijfsartsen van Beter zijn pro actieve en deskundige gesprekspartners bij het beheersen van het verzuim binnen uw organisatie.

interview-tussen-twee-personen