Tweede kamer stemt in met wijziging in de Arbowet

De wijziging heeft betrekking op de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening. De focus wordt meer gericht op preventie. De regering wil namelijk beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  1. Iedere werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Dit verzoek komt van de werknemer.
  2. Werkgever is verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener. Indien een werkgever geen contract heeft met een bedrijfsarts of arbodienst, kan de Inspectie SZW handhavend optreden.
  3. Ontwikkeling van een programma waarin de bedrijfsgeneeskundige zorg en de curatieve zorg samenwerken om langdurige uitval te voorkomen.
  4. Meer focus op preventie. De preventiemedewerker krijgt een grotere rol. De werkgever heeft instemming van de OR nodig bij de keuze en positionering van de preventiemedewerker in de organisatie. De preventiemedewerker krijgt ook de taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.
  5. Advies van preventie in het basiscontract. Bedrijfsarts kan de Inspectie SZW inschakelen bij het negeren van het advies door de werkgever.

Als de Eerste kamer goedkeuring geeft aan de wijziging in de Arbowet dan is de verwachting dat de Arbowet per 1 januari 2017 in zal gaan.

stethoscoop-met-boeken