Week van de RI&E 2015

Risico-inventarisatie &-evaluatie, hoe heeft u dit ingeregeld?

Sinds 1994 is de Risico-Inventarisatie &-Evaluatie (RI&E) verplicht voor alle werkgevers in Nederland. De RI&E bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een overzicht van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie, de mate en manier waarop ze beheerst worden en een plan van aanpak om ze nog efficiënter te kunnen beheersen. Zo worden veiligheids- en gezondheidsrisico’s effectief verminderd en kunt u stappen maken naar een productieve en gezonde(re) werkomgeving.

Wat is belangrijk?

Wanneer u op de hoogte bent van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, kunt u gericht beleid voeren en een gezondere werkomgeving bevorderen. Door middel van een intake worden uw specifieke behoeften inzichtelijk gemaakt. Beter biedt u maatwerk voor een gerichte en passende risico-inventarisatie. Met als resultaat dat uw werknemers de focus kunnen leggen op de daadwerkelijke werkzaamheden.

Meer weten of binnenkort verder praten?

Goede, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden geven uw organisatie een voorsprong door een efficiënte en productieve bedrijfsvoering. Wij denken graag met u en uw organisatie mee richting een gezonde en productieve werkomgeving!