Duurzame inzetbaarheid: Doorwerken & gezondheid

Arbeidsparticipatie is voor velen een belangrijke waarde. De arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen veranderen. Werknemers zullen tot op hogere leeftijd doorwerken, de trend neigt naar flexibilisering, de werkdruk wordt (over het algemeen) hoger en er is geringere ondersteuning. Duurzame inzetbaarheid wordt een steeds belangrijker aspect binnen organisaties. Vanuit zowel gezondheidsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit.

Een duurzamere inzetbaarheid van medewerkers zou aangepakt moeten worden vanuit levensloopperspectief. Vroegtijdig investeren in preventie en het bewustzijn verhogen van de gezondheidsrisico’s,  is van groot belang om tijdig te anticiperen, werk aan te kunnen passen en iedereen gezond te laten participeren.

Vanuit de Raad voor Volksgezondheid & zorg wordt dan ook aanbevolen:

  • Duurzame inzetbaarheid expliciet onderdeel te maken van de HR-cyclus en terug te laten komen in de dialoog tussen werkgever en werknemer. Instrumenten als een gezondheidsonderzoek (PMO), RI&E en bijvoorbeeld de balansmeter (wetenschappelijk bewezen verzuimvoorspeller) zijn van belang passende interventies in te zetten.
  • Zorgverleners moeten meer aandacht hebben voor de participatie van mensen. Veelal wordt het meegenomen in de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden, maar de daadwerkelijke implementatie blijft achter. Tevens zouden zorgverleners van arbeidsgerelateerde en reguliere zorg beter moeten samenwerken om mensen niet onnodig uit het arbeidsproces te onttrekken.
  • Vanuit gezondheidsoogpunt zijn er een aantal effectieve interventies om doorwerken te stimuleren, deze zijn vaak echter niet op oudere werknemers gericht. Daarnaast is er weinig zicht op de kosteneffectiviteit van de verschillende interventies. Dit inzicht is van belang om duurzame inzetbaarheid (van alle werknemers) aan te pakken.

>Voor meer informatie of het volledige artikel: http://www.rvz.net/publicaties/bekijk/doorwerken-en-gezondheid