Nieuws en initiatieven

Nieuwe mededeling inzake de Coronapandemie

13 augustus 2020

Beste relatie van Beter,

Vanaf medio maart hebben wij onze dienstverlening volledig aangepast aan geldende Corona richtlijnen. Uiteraard blijven we dit de komende periode op de voet volgen en zullen we als het nodig is aanvullende maatregelen nemen.

Als de situatie het vereist, is het sinds kort weer mogelijk om fysiek spreekuur of andere afspraken te plannen, bijvoorbeeld bij bedrijfsarts, company counseler en de arbeidsdeskundige. Veel afspraken zullen nog telefonisch en via videobellen plaatsvinden.

Ook zijn we op een aantal locaties weer opgestart met de preventieve gezondheidsonderzoeken en de COVID-19 antistoffentest.

Over andere dienstverlening zoals trainingen, werkplekonderzoeken, RI&E stemmen we graag met u af over een passende invulling.

En natuurlijk kunt u met vragen altijd terecht bij uw vaste contactpersoon of kunt u contact opnemen met ons via info@beter.com / 0889090200.

Met vriendelijke groet,

Rudy van Leusden
Algemeen Directeur Beter

Mededeling inzake de Coronapandemie

16 maart 2020

Beste relatie van Beter,

Uiteraard heeft ook Beter zijn dienstverlening aangepast i.v.m. de Coronapandemie:

• Vanaf woensdag 11 maart zijn alle afspraken en spreekuren van alle medewerkers van Beter met klanten en hun medewerkers uitsluitend telefonisch.

• Bovenstaande betekent o.a. dat bedrijfsartsen en company counselors hun spreekuren uitsluitend telefonisch zullen voeren.

• Ook de accountmanagers, arbeidsdeskundigen en consultants van Beter hebben vanaf 11 maart slechts telefonisch contact met onze klanten en hun medewerkers.

• Geplande trainingen en workshops die door Beter verzorgd zouden worden, worden tot nader bericht opgeschort.

• Eventuele gezondheidsonderzoeken vinden vanaf 11 maart niet meer plaats, maar zullen opnieuw worden ingepland zodra de situatie dit weer toelaat.

Wanneer u vragen heeft over de maatregelen kunt u hiervoor terecht bij uw accountmanager van Beter, maar u kunt ook bellen met ons algemene nummer 088- 90 90 200.

Met vriendelijke groet,

Rudy van Leusden
Algemeen Directeur Beter