Nieuws en initiatieven

Subsidiemogelijkheid 'Duurzame Inzetbaarheid'

09 oktober 2015

Met het stijgen van de pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is ‘Duurzame Inzetbaarheid’ een belangrijk thema voor elke organisatie. Nu én in de toekomst. Wilt u werken aan de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers en gebruikmaken van de nieuwe ESF-subsidieregeling? Kom dan nu  in actie en maak gebruik van deze regeling van het ministerie van SZW (registreren voor 19 oktober/aanvraag indienen voor 13 november).

ESF-subsidieregeling

De overheid biedt werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers gemotiveerd, gezond en langer aan het werk te houden. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken maakt hier 22 miljoen euro voor vrij. Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 10.000. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van het  agentschap SZW .

Waar kunt u subsidie voor aanvragen? 

U kunt een aanvraag voor subsidie indienen voor projecten, die gebaseerd zijn op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek Duurzame Inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne- en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement 

De subsidieaanvraag moet aan een aantal eisen voldoen, zoals het aantal werknemers in de organisatie, de duur van het project en referenties van de gekozen adviseur. Alle informatie, eisen en randvoorwaarden staan beschreven in de ‘toelichting duurzame inzetbaarheid (ESF 2014-2020). Lees deze goed om u aanvraag succesvol in te dienen en in 2016 aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie.

Mocht u vragen hebben over de invulling van een project of de mogelijke in te zetten interventies, wij denken graag met u mee. Beter duurzaam.

 

 

Duurzame inzetbaarheid: Doorwerken & gezondheid

29 april 2015

Arbeidsparticipatie is voor velen een belangrijke waarde. De arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen veranderen. Werknemers zullen tot op hogere leeftijd doorwerken, de trend neigt naar flexibilisering, de werkdruk wordt (over het algemeen) hoger en er is geringere ondersteuning. Duurzame inzetbaarheid wordt een steeds belangrijker aspect binnen organisaties. Vanuit zowel gezondheidsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit.

Een duurzamere inzetbaarheid van medewerkers zou aangepakt moeten worden vanuit levensloopperspectief. Vroegtijdig investeren in preventie en het bewustzijn verhogen van de gezondheidsrisico’s,  is van groot belang om tijdig te anticiperen, werk aan te kunnen passen en iedereen gezond te laten participeren.

Vanuit de Raad voor Volksgezondheid & zorg wordt dan ook aanbevolen:

 • Duurzame inzetbaarheid expliciet onderdeel te maken van de HR-cyclus en terug te laten komen in de dialoog tussen werkgever en werknemer. Instrumenten als een gezondheidsonderzoek (PMO), RI&E en bijvoorbeeld de balansmeter (wetenschappelijk bewezen verzuimvoorspeller) zijn van belang passende interventies in te zetten.
 • Zorgverleners moeten meer aandacht hebben voor de participatie van mensen. Veelal wordt het meegenomen in de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden, maar de daadwerkelijke implementatie blijft achter. Tevens zouden zorgverleners van arbeidsgerelateerde en reguliere zorg beter moeten samenwerken om mensen niet onnodig uit het arbeidsproces te onttrekken.
 • Vanuit gezondheidsoogpunt zijn er een aantal effectieve interventies om doorwerken te stimuleren, deze zijn vaak echter niet op oudere werknemers gericht. Daarnaast is er weinig zicht op de kosteneffectiviteit van de verschillende interventies. Dit inzicht is van belang om duurzame inzetbaarheid (van alle werknemers) aan te pakken.

>Voor meer informatie of het volledige artikel: http://www.rvz.net/publicaties/bekijk/doorwerken-en-gezondheid

Gezondheidscheck, actief werken aan een betere gezondheid!

24 februari 2015

Gezondheidschecks zijn veelal een eerste stap richting een betere leefstijl. Het gaat om bewustwording van leefstijl, waardoor inzicht verkregen wordt en eigen verantwoordelijkheid wordt vergroot. Deze preventieve gezondheidsonderzoeken, geven een leefstijl en/of gezondheidsadvies, waar een ieder zelf mee aan de slag kan. Een concreet advies, wat echter nog niet direct leidt tot het actief werken aan een betere gezondheid.

Beter biedt verschillende gezondheidschecks aan, kijk hier voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

Meten is weten, maar het daadwerkelijk doen is vaak lastiger. Wat maakt dat een advies succesvol opgevolgd wordt en echt bijdraagt aan een betere en gezondere leefstijl? Coaching helpt bij het stellen van doelen en het concreet maken van de tussenliggende stappen. Het geeft inzicht in de benodigde acties en directe evaluatie maakt het mogelijk stappen te zetten richting een blijvend betere gezondheid.

Meer bewegen, gezonder eten en bewust bezig met je leefstijl. Beter volhouden!

Beter leven resultaat

Nieuwere berichten