Training | ‘Omgaan met agressie’

Steeds meer mensen krijgen te maken met agressief gedrag in hun dagelijks leven en op de werkvloer. De mondiger consument accepteert minder snel ‘nee’. En ook kunnen emoties hoog oplopen. Steeds meer organisaties en instellingen zijn zich bewust van de noodzaak en voeren een actief en preventief beleid met betrekking tot het omgaan met agressie en de weerbaarheid van medewerkers.

Positief is dat het gedrag van mensen te beïnvloeden is, ook wanneer het agressief dreigt te worden. Medewerkers moeten alleen weten hoe effectief om te gaan met de verschillende vormen van agressie en geweld. De  veiligheid  van  medewerkers  is helaas niet  enkel te garanderen door materiële maatregelen, maar sterk afhankelijk van het gedrag, inzicht en handelen van de betrokken medewerkers. Medewerkers moeten zich bewust zijn van de risico’s en de invloed van eigen gedrag, zodat zij risico’s beter in weten te schatten, grenzen kunnen stellen en effectief kunnen handelen in de conflicterende situatie.

Dit vraagt om een bewustwordingsproces. Een proces wat gestart kan worden door het trainen van medewerkers en een moment waarin zij  ervaringen uit kunnen wisselen, inzicht kunnen krijgen in effectieve communicatie en het positief inzetten van eigen gedrag.  De interactieve opbouw, de persoonlijke benadering en het kunnen oefenen in een veilige trainingsomgeving zal positief bijdragen aan de veranderingsgezindheid van de deelnemer en het persoonlijke vertrouwen het aangeleerde gedrag in de toekomst effectief te gaan gebruiken.

Voor meer info over ons trainingsaanbod of de training ‘Omgaan met agressie’, maar naar: Trainingen@beter.com