Nieuws en initiatieven

Subsidiemogelijkheid 'Duurzame Inzetbaarheid'

09 oktober 2015

Met het stijgen van de pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is ‘Duurzame Inzetbaarheid’ een belangrijk thema voor elke organisatie. Nu én in de toekomst. Wilt u werken aan de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers en gebruikmaken van de nieuwe ESF-subsidieregeling? Kom dan nu  in actie en maak gebruik van deze regeling van het ministerie van SZW (registreren voor 19 oktober/aanvraag indienen voor 13 november).

ESF-subsidieregeling

De overheid biedt werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers gemotiveerd, gezond en langer aan het werk te houden. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken maakt hier 22 miljoen euro voor vrij. Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 10.000. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van het  agentschap SZW .

Waar kunt u subsidie voor aanvragen? 

U kunt een aanvraag voor subsidie indienen voor projecten, die gebaseerd zijn op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek Duurzame Inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne- en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement 

De subsidieaanvraag moet aan een aantal eisen voldoen, zoals het aantal werknemers in de organisatie, de duur van het project en referenties van de gekozen adviseur. Alle informatie, eisen en randvoorwaarden staan beschreven in de ‘toelichting duurzame inzetbaarheid (ESF 2014-2020). Lees deze goed om u aanvraag succesvol in te dienen en in 2016 aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie.

Mocht u vragen hebben over de invulling van een project of de mogelijke in te zetten interventies, wij denken graag met u mee. Beter duurzaam.

 

 

Participatiewet, wat betekent dit voor uw organisatie?

16 februari 2015

De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en een deel van de Wajong. Met de invoering van de Participatiewet heeft het kabinet het doel gesteld; zoveel mogelijk werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in het bedrijfsleven. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Werkgevers krijgen de verantwoordelijkheid banen vrij te maken en werkplekken zo aan te passen dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst kunnen nemen.

 

In het volgende filmpje legt het UWV uit wat dit betekent voor werkgevers

De Quotumwet

Als het werkgevers niet lukt deze doelstellingen, ofwel het ‘Quotum’ te halen, loopt men per 1 januari 2017 (invoering Quotumwet) het risico op boetes per niet ingevulde werkplek. Voor veel werkgevers is dit een grote verandering, die aandacht vraagt op strategisch niveau. Niet zozeer omtrent de motivatie om arbeidsparticipatie te verhogen, maar wel omtrent het beleid en de praktische invulling daarvan.

Wat doet Beter als het gaat om participatie

Los van de verplichting die de participatiewet met zich meebrengt, wil Beter vanuit maatschappelijk oogpunt bijdragen aan het ‘Beter participeren’ van werknemers met een arbeidsbeperking. Dit doen wij binnen onze eigen organisatie, in de ondersteuning van onze klanten en door het delen van onze kennis op verschillende platformen. Meer weten of een keer verder praten over dit onderwerp, neem dan contact op!

Nieuwere berichten