RSI dag : Verhoogd risico op RSI/KANS door mobiele apparatuur

Op 28 februari is het nationale  RSI (Repetitive Strain Injury) dag . Graag willen we op deze dag aandacht schenken aan de verhoogde arbeid risico’s bij gebruik van mobiele apparatuur. Door het toenemend gebruik van flexplekken en mobiele  apparatuur zoals smartphone en tablet  zijn  de arbeidsrisico’s op RSI toegenomen. Werknemers zijn zich niet voldoende bewust hoe de mobiele apparaten op een gezonde manier te gebruiken.

De werkgever is vanuit de wet verplicht om zijn werknemers hierover voor te lichten. Per 1 januari 2017 zijn  de norm NEN-EN 1335-1 en de eisen in de NPR 1813 aangepast en het is verstandig om bij de inrichting van de beeldschermwerkplekken hier rekening mee te houden.   Het opstellen van bijvoorbeeld regels voor (mobiel) beeldschermwerk en het aanbieden van laptophouders vanuit de werkgever  kunnen daarbij een hulpmiddel zijn.  Daarnaast  krijgt  de werknemer ook meer verantwoordelijkheid om zijn werkplek goed in te richten.  Steeds vaker werken werknemers met een laptop of tablet in de hand of op schoot in de trein, de auto of thuis op de bank. Het op deze manier gebruiken van mobiele apparatuur neemt toe.  Het blijft belangrijk bij gebruik van mobiele apparatuur een werkplek goed in te stellen. Een laptop op schoot geeft extra risico’s. Een laptophouder, een losse muis en toetsenbord kunnen ervoor zorgen dat de handen, polsen, schouders en nek minder belast worden. Bij veel leeswerk , kan het koppelen van de apparatuur aan een groot beeldscherm  de risico’s verminderen.

Op naar een gezonde werkplek  en veilig gebruik van mobiele apparatuur om het aantal RSI/KANS klachten te verminderen!

Geïnteresseerd in  advies over  het inrichten van gezonde werkplekken?  Neem gerust contact op met de Arbo adviseurs Arbeidsomstandigheden van Beter  via  hannie.salters@beter.com  of ellen.de.waal@beter.com