RI&E Actualisatietoets

Met een Risico Inventarisatie & Evaluatie worden de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in een organisatie in kaart gebracht en aangegeven hoe deze het beste beheersbaar gehouden kunnen worden.

Wat zegt de wet?
De RI&E + PvA dienen actueel te zijn. Wat moet een organisatie doen om de RI&E actueel te houden? De organisatie moet met regelmaat monitoren:

 • Zijn er gewijzigde arbeidsomstandigheden, zoals: gebouw, werkplekken, systemen, werkwijzen?
 • Zijn er daardoor nieuwe risico’s of wijzigingen in de risico’s die al in beeld zijn?
 • De uitvoering van het Plan van Aanpak volgen en aanpassen: zijn de maatregelen effectief? Zijn de risico’s daarmee beheerst?

Beschikt je organisatie over een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie?
Dan doe je het goed! Maar slechts 35% van de bedrijven heeft een RI&E en een Plan van Aanpak (PvA). Met name de horeca, financiële en zakelijke dienstverlening blijven achter in de naleving van deze wettelijke Arbo-eis (bron: Werkgevers Enquête Arbeid 2014 – TNO). Met de RI&E Actualisatie toets krijg je snel helderheid over de actualiteit van de RI&E en het PvA.

Wat levert de Beter RI&E Actualisatietoets op?
Het bespaart tijd, kosten en moeite als de RI&E actueel gehouden wordt in plaats van steeds een geheel nieuwe RI&E uit te (laten) voeren. Dit is namelijk lang niet altijd nodig. Beter toetst niet alleen, maar adviseert organisaties tevens hoe de RI&E en het PvA actueel gehouden kunnen worden en hoe het geborgd kan worden in een effectief beleid met betrekking tot risicobeheersing.

Toetsing actualiteit van de RI&E (aan wettelijk eis van actualiteit):

 • Een praktisch advies hoe de RI&E te actualiseren
 • Advies met betrekking tot actueel houden
 • Tijd besparing door actualisatie in plaats van het opnieuw uitvoeren
 • Borging van risicobeheersing in beleid
 • Helder en toepasbaar Plan van Aanpak

Wat houdt de actualisatietoets?
Beter toetst of de RI&E en het Plan van Aanpak actueel zijn en geeft indien nodig actualisatie advies:

 • Beter beoordeelt de huidige documenten: RI&E + PvA + relevante documenten zoals verslagen of notulen waaruit blijkt hoe/dat de RI&E actueel wordt gehouden
 • Beter interviewt de preventiemedewerker en OR (instemmingsplichtig op RI&E + PvA) of is als gast aanwezig in een eventuele Arbocommissie voor een groepsinterview
 • De informatie wordt verwerkt in een toetsing met advies.

Een belangrijke voorwaarde is dat het lijnmanagement eindverantwoordelijk is voor het arbeidsomstandighedenbeleid.

Uitkomsten + vervolgadvies van de Beter RI&E Actualisatie toets:
Wanneer de RI&E + PvA niet actueel zijn, dan geeft Beter actualisatie-advies, hoe de RI&E en PvA actueel gemaakt kunnen worden:

 • Nieuwe RI&E uitvoeren
 • Deel RI&E uitvoeren
 • Ander actualisatie-advies

Wanneer de RI&E + PvA wel actueel zijn. Ga dan vooral zo door! Beter adviseert hoe je de RI&E en PvA op een praktische en effectieve wijze actueel houdt.

Investering
Vanaf € 800,- (exclusief BTW en reiskosten) afhankelijk van onder andere de omvang van de organisatie en het aantal locaties.

Bel of mail voor informatie en/of een vrijblijvende offerte.

Voor meer informatie en overige vragen:

  Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

  Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
  hele land.

  Telefoonnummer

  088 9090 200

  Beter algemeen / vestiging Amsterdam

   

  088 9090 240

  ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

   

  088 9090 255

  Directe verzuimcontrole (spoed)

   

  Email

  Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
  Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

  Ga naar veelgestelde vragen.