Online cursus Preventiemedewerker

De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De recente wijziging in de Arbowet (2017) heeft de positie van de preventiemedewerker verstevigd. Het is van belang dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid, ervaring en tijd beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.

 

Voor wie?

De cursus Preventiemedewerker is bedoeld voor medewerkers met 0 – 2 jaar ervaring in preventie. De belangrijkste principes van preventie worden behandeld in deze online cursus.

 

Inhoud cursus

De cursus richt zich op de meest belangrijke onderwerpen en arbeidsrisico’s in de kantooromgeving als het gaat om preventie, namelijk:

 1. Relevante wetgeving
 2. De taken van de preventiemedewerker:
  • Meewerken aan of opstellen van de RI&E (incl. plan van aanpak)
  • Meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak
  • Samenwerken met en het adviseren aan de OR/PVT en bedrijfsarts/arbodienst.
 3. PSA: psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen)
 4. Veiligheid (o.a. calamiteiten en bedrijfshulpverlening)
 5. Meer specifieke risico’s zoals brand, geluid, klimaat, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. (Kennis van deze arbeidsrisico’s is niet voor alle preventiemedewerkers even relevant. Het examen dat de cursist doet, houdt hier rekening mee.)

 

Cursus opzet

De cursus bevat 13 hoofdstukken met een proeftoets aan elk hoofdstuk einde. De hoofdstukken bestaan uit tekst en video en verwijzingen naar allerlei informatieve bronnen.

 

Studiebelasting

Gemiddeld 8 uur. Dit varieert afhankelijk van hoe uitgebreid de cursist de video’s en informatieve verwijzingen bekijkt/bestudeert.

 

Examen en certificaat

U hebt een half jaar de tijd om de cursus volledig te doorlopen. Dit geeft veel vrijheid en flexibiliteit. Ook kan de cursist praktijkervaring opdoen en die relateren aan de cursusstof. U rondt de cursus af met een examen en ontvangt een certificaat van Beter.

 

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 195,- exclusief btw. U ontvangt een factuur per mail.

Aanmelden

Op deze pagina kunt u zich direct aanmelden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze cursus, vul dan onderstaand contactformulier in.

  Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

  Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
  hele land.

  Telefoonnummer

  088 9090 200

  Beter algemeen / vestiging Amsterdam

   

  088 9090 240

  ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

   

  088 9090 255

  Directe verzuimcontrole (spoed)

   

  Email

  Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
  Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

  Ga naar veelgestelde vragen.