Beter participeren: beperkingen worden mogelijkheden

Meedoen naar vermogen en meegroeien waar het kan: Beter vindt het belangrijk dat iedereen participeert, ook wanneer je een arbeidsbeperking hebt. Iets waar wij zelf als organisatie graag invulling aan geven, maar waarin wij ook de verantwoordelijkheid voelen om andere organisaties te stimuleren in goed werkgeverschap. Iedereen laten participeren klinkt eenvoudig, toch komt er veel bij kijken. Hoe draagt u bij aan de participatiesamenleving?

Beter denkt mee en biedt ondersteuning en diensten om arbeidsparticipatie te stimuleren. Doet u ook mee?


| Hoe vindt u de juiste mensen?

Meedenken en meekijken: specialisten in ondersteuning

Het vinden van de juiste medewerker op de juiste plek is, zeker als het om mensen met een beperking gaat, niet altijd eenvoudig. Door goede samenwerking met verschillende instanties en organisaties kan Beter u hierin de weg wijzen. Bovendien helpen wij u om op termijn ook zelf wegwijs te worden in het brede aanbod van goed opgeleide kandidaten met een arbeidsbeperking. Lees verder

Hoe ondersteunt u deze mensen?

Wanneer u een medewerker met een arbeidshandicap in dienst heeft, is het in veel gevallen belangrijk dat een medisch specialist meekijkt met het functioneren en waar nodig ondersteuning biedt. Bij het opbouwen van het aantal werkuren bijvoorbeeld of juist bij het maken van een pas op de plaats. Ook kan extra psychosociale begeleiding nodig zijn. De bedrijfsartsen en company counselors van Beter zijn hierin gespecialiseerd.

| Waar vindt u de juiste hulpmiddelen?

Op de werkvloer: begeleiding en hulpmiddelen

Veel medewerkers met een arbeidsbeperking zijn gebaat bij inzet en hulpmiddelen op maat. De deskundigen van Beter kunnen u hierin adviseren. Daarvoor werken wij samen met gespecialiseerde bedrijven, die hulpmiddelen voor specifieke doelgroepen aanbieden. Lees verder

Daarnaast is soms een individueel werkplekonderzoek noodzakelijk. Wij kunnen dit onderzoek zelf uitvoeren, maar we kunnen hierin ook bemiddelen. Door een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, heeft u namelijk in veel gevallen recht op subsidies en/of fiscaal gunstige regelingen. Wij zullen u dan hierover adviseren. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opbouwen van een eigen netwerk, zodat u hierin ook voortaan zelf de weg weet.

| Wie begeleidt uw medewerker in zijn werkomgeving?

Jobcoaching: begeleiding in de dagelijkse praktijk

Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is goede begeleiding in de dagelijkse werkomgeving belangrijk. Dat kan heel praktisch zijn, maar ook mentaal. Lees verder

Zo kunnen zij in hun werk soms extra worden geconfronteerd met hun beperkingen. Of zij kunnen op onbegrip stuiten bij collega’s of een leidinggevende. De jobcoaches van Beter zijn specialisten in goede begeleiding van arbeidsbeperkten. Doordat zij gecertificeerd zijn, wordt deze begeleiding bovendien in de meeste gevallen vergoed door het UWV.

| Wie verbindt en begeleidt uw arbeidsbeperkte medewerkers?

Groepscoaching: samen delen, samen sterker

Naast deze individuele begeleiding adviseren wij u om voor medewerkers met een arbeidsbeperking ook groepscoaching in te zetten. Daarbij kunnen zij, onder begeleiding van een ervaren coach, hun ervaringen delen en adviezen krijgen. De maximale groepsgrootte is 6-7 medewerkers. Deze begeleiding duurt 2 uur per sessie en vindt één keer per kwartaal plaats.