Nieuwe werkwijzer Poortwachter UWV

Op 24-03-2017 is er op de UWV site de werkwijzer Poortwachter UWV gepubliceerd. Deze werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude werkwijzer “RIV toets in de praktijk”. De nieuwe werkwijzer heeft primair een interne functie.  Het UWV  heeft de nieuwe werkwijzer geplaatst op de UWV site om transparant en voorspelbaar te werken.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige werkwijzer?

De vorige werkwijzer is geactualiseerd en het bevat daarnaast handvatten voor de inzet van het tweede spoor en uitleg over bijzondere situaties bij re- integratie en bijzondere arbeidsverhoudingen.

Tevens krijgt u antwoord op vragen zoals :” Heb ik als werkgever voldoende re-integratie inspanningen geleverd?” en “ Wat zijn de gevolgen als blijkt dat ik als werkgever niet voldoende re-integratie inspanningen heb geleverd?”.

Via de onderstaande link is de uitgebreide beschrijving van de nieuwe werkwijzer Poortwachter terug te vinden:

https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx