Modernisering ziektewet

Vanaf 1 januari gaat de laatste fase van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetten in. Het doel van de wet is om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen bij flex werkers. De belangrijkste wijziging is dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten; werknemer is 2 jaar of langer ziek en kan (in de toekomst) werken), ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van tijdelijke medewerkers zijn. Dit betekent een enorme toename van het financieel risico. Zowel medewerkers met een vast als met een tijdelijk dienstverband die ziek worden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever met betrekking tot verzuimbegeleiding en re-integratie. Het tijdig regelen van een goed verzuimbeleid, medewerkers administratie en het op kunnen vangen van de financiƫle gevolgen zijn daarbij essentieel.

jonge zakenvrouw met kofie