Loondoorbetaling bij een zieke werknemer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 22 december j.l. een brief gestuurd over welke knelpunten werkgevers ervaren rondom de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte . Met name bij re-integratie tweede spoor en aanvraag vervroegde IVA-uitkering levert dit problemen op. De voorgestelde oplossingen voor de knelpunten zijn afhankelijk van de premiestelling bij de verzuimverzekering waarbij de werkgever eigenrisicodrager of publiek verzekerd kan zijn.
Re-integratie tweede spoor kan leiden tot een loonsanctie of wordt juist ingezet om loonsanctie te voorkomen . Voor publiek verzekerden gaat er onderzocht worden of een tussentijds advies vanuit het UWV rond de eerstejaarsevaluatie dit probleem kan tackelen. Voor eigenrisicodragers wordt onderzocht om het UWV het niet meer te laten toetsen waardoor het opleggen van een loonsanctie door het UWV hiervoor niet meer mogelijk is. Daarnaast is het op dit moment nog niet mogelijk om een IVA uitkering aan te vragen door de werkgever. Dit kan leiden tot hoge kosten voor de werkgever. Momenteel is er nog geen oplossing voor dit knelpunt, omdat het om een werknemersverzekering gaat. Dit gaat verder onderzocht worden.

man-in-toga-die-schrijft