Klachtenregeling

Medewerkers van onze opdrachtgevers, opdrachtgevers en ondernemingsraden van opdrachtgevers kunnen bij Beter zowel mondeling als schriftelijk een klacht indienen over de dienstverlening van Beter. In het geval van een klacht wordt de in deze regeling omschreven procedure gevolgd.

Beter Klachtenprocedure